30/05/2020
Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego  w Gruszowie Wielkim
Pożegnania nadszedł czas - zakończenie roku szkolnego 2012/2013
Pożegnania nadszedł czas - zakończenie roku szkolnego 2012/2013

Dzisiaj dzwonek szkolny zabrzmiał ostatni raz. Pożegnaliśmy nim rok szkolny 2012/2013. Jak, zapewne, dla wszystkich uczniów w Polsce ,tak i dla uczniów Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Gruszowie Wielkim, nadeszły upragnione wakacje.

Dzień zakończenia roku szkolnego rozpoczął się Mszą Świętą, po której uczniowie nauczyciele i rodzice udali się do budynku szkoły, gdzie odbyła się uroczysta akademia. Swoją obecnością zaszczycili ją: Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej pan Stanisław Początek, radna i sołtys Gruszowa Wielkiego pani Józefa Taraska, przedstawiciel Rady Rodziców i radna Sutkowa pani Gabriela Dudek, przewodnicząca Rady Rodziców pani Agnieszka Węgiel, proboszcz parafii Gruszów Wielki ks. Stanisław Żurat. Uczennica prowadząca akademię przywitała również dyrektora szkoły pana Marcina Jarzwieca, wicedyrektor panią Dorotę Bzdułę, wszystkich nauczycieli i pracowników szkoły, rodziców oraz uczniów.

Akademia rozpoczęła się wystąpieniem pana dyrektora Marcina Jarzwieca, który w szczególnych słowach pożegnał przede wszystkim uczniów klas trzecich gimnazjum, mówiąc, że w ciągu ich trzech lat nauki w gimnazjum z radością obserwował, jak dojrzewają do nowych wyzwań zarówno dydaktycznych jak i życiowych. Podkreślił, iż ma nadzieję, że, już jako absolwenci gimnazjum w Gruszowie Wielkim, będą zdobytą tu wiedzę i doświadczenie wykorzystywać w innych szkołach i w dalszym życiu. W przemówieniu pana dyrektora nie zabrakło również słów podziękowania za wsparcie dla szkoły, płynące od pana burmistrza Stanisława Początka, od radnych oraz od rodziców, bez których, jego zdaniem, szkoła nie mogłaby w pełni funkcjonować. Pan dyrektor podziękował również za całoroczną pracę nauczycielom i pracownikom obsługi oraz uczniom za wytrwałość w „zmaganiach z nauką”. Na koniec życzył wszystkim udanego wypoczynku. Wiele ważnych słów padło też podczas przemówienia pana burmistrza Stanisława Początka, który również podkreślił niekwestionowaną wartość współpracy rodziców ze szkołą, dzięki której szkoła staje się w pełni wartościowa. Pan burmistrz podziękował dyrekcji oraz nauczycielom za pedagogiczny trud, życzył im i uczniom udanych wakacji. Głos zabrała również przedstawiciel Rady Rodziców i radna Sutkowa pani Gabriela Dudek. W ciepłych słowach wyraziła wdzięczność dyrekcji i nauczycielom za ich pracę, a uczniom pogratulowała sukcesów w nauce. Podobne słowa do społeczności szkolnej skierowała radna i sołtys Gruszowa Wielkiego pani Józefa Taraska, dodatkowo dziękując dyrekcji szkoły za owocną współpracę.

Kolejną częścią uroczystości było wręczenie przez pana dyrektora i panią wicedyrektor świadectw z wyróżnieniem oraz wręczenie nagród uczniom, którzy w roku szkolnym 2012/2013 osiągnęli najlepsze wyniki w nauce. Dla rodziców tych uczniów przekazano listy gratulacyjne. Wyróżnionym uczniom, oprócz dyrekcji szkoły, gratulował także pan burmistrz.

Po części oficjalnej miała miejsce część artystyczna przygotowana przez uczniów klas drugich gimnazjum pod kierunkiem pani Katarzyny Fijał i pani Elżbiety Kaczochy . Występ przyjął formę kabaretu, a biorący w nim udział uczniowie w humorystyczny sposób wyrażali się o podejmowanym przez nich trudzie nauki, próbie zapomnienia o szkolnej rzeczywistości, ale w końcu doszli do wniosku, że nigdzie nie jest tak dobrze jak w ….... Gimnazjum. Atrakcją kabaretu był taniec wykonany przez uczniów klasy III, IV i V szkoły podstawowej, przygotowany pod kierunkiem pani Barbary Kogut.

W części artystycznej nie zabrakło pożegnalnych słów uczniów klas trzecich gimnazjum, skierowanych do dyrekcji, ich wychowawców oraz nauczycieli. Już jako absolwenci dziękowali oni za to, że przez trzy lata nauki, uczący starali się nie tylko przekazywać im wiedzę, ale też czynić ich wartościowymi ludźmi.

Zakończenie uroczystej akademii „zabrzmiało ostatnim dzwonkiem”, po którym po raz ostatni w tym roku szkolnym, uczniowie udali się z wychowawcami do klas, aby otrzymać świadectwa i rozpocząć upragnione wakacje.

Zapraszamy do galerii.

admin dnia 30/06/2013
Drukuj
II EDYCJA SZKOLNEGO KONKURSU "W TYM JESTEM DOBRY"
II EDYCJA SZKOLNEGO KONKURSU "W TYM JESTEM DOBRY"

14 czerwca 2013 roku po raz drugi zorganizowano w Szkole Podstawowej i Gimnazjum szkolny konkurs „W TYM JESTEM DOBRY”. Celem konkursu jest umożliwienie wszystkim uczniom wykazania się posiadanymi przez nich umiejętnościami. W związku z tym obejmował on konkurencje o charakterze wiedzowym, artystycznym i sprawnościowym :

 

  • Konkurs Wiedzy Ogólnej „OMNIBUS”,
  • Konkurs Języka Angielskiego,
  • Konkurs Języka Niemieckiego,
  • Konkursy sprawnościowe,
  • Konkurs Instrumentalno- Wokalny,
  • Konkurs taneczny.

Wszystkie konkurencje odbywały się w trzech kategoriach wiekowych:

  • dla uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej
  • dla uczniów klas IV-VI Szkoły Podstawowej
  • dla uczniów klas I-III Gimnazjum

Zaangażowanie uczniów we wszystkie konkurencje było imponujące, a największym zainteresowaniem cieszył się Konkurs Taneczny oraz Konkurs Instrumentalno-Wokalny, zwłaszcza wśród uczniów klas I–III szkoły Podstawowej.

Nauczyciele odpowiedzialni za przebieg poszczególnych konkurencji wyłonili zwycięzców, którym pan dyrektor Marcin Jarzwiec uroczyście wręczył atrakcyjne nagrody.

II edycję Konkursu zorganizowała pani Barbara Kogut, która czuwała nad całością, a nad przebiegiem poszczególnych konkurencji odpowiedzialni za nie nauczyciele.

„W TYM JESTEM DOBRY” to dla wszystkich uczniów okazja pokazania tego, co lubią i potrafią najlepiej.

Zapraszamy do galerii.

admin dnia 29/06/2013
Drukuj
Wykaz podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2013/2014
Wykaz podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2013/2014

Przedstawiamy wykaz podręczników, które będą obowiązywały u nas w roku szkolnym 2013/2014.

WYKAZ >>>

 


admin dnia 15/06/2013
Drukuj
UCZNIOWIE INSPIRUJĄ UCZNIÓW
UCZNIOWIE INSPIRUJĄ UCZNIÓW

Wprowadzony kilka lat temu w gimnazjum obowiązek realizowania przez uczniów projektów edukacyjnych obliguje młodzież klas II i III do wybrania tematu projektu, jego wykonania oraz zaprezentowania efektów swojej pracy uczniom i nauczycielom. Projekty są najczęściej wyrazem zainteresowań i pasji uczniowskich, każdy uczeń może wyjść z inicjatywą i zająć się opracowaniem tematu związanego z przedmiotem, który najbardziej lubi i w którym może wykazać swoje umiejętności. Projekty są zatem motywacją do działań dla wszystkich uczniów, każdy bowiem może pokazać, w czym „jest dobry”. Jednak projekt, który jest obowiązkiem dla jednych, dla innych może być inspiracja do działań. Taka sytuacja zdarzyła się w naszym Gimnazjum.

W tym roku szkolnym uczennice klasy II b, realizując projekt edukacyjny pod hasłem: „Czy współcześni młodzi ludzie mają problem z używkami?, zainspirowały do pozytywnych działań innych uczniów naszego Gimnazjum. Pracując nad realizacją projektu, zorganizowały i przeprowadziły w miesiącu maju wśród uczniów Gimnazjum dwa konkursy – plastyczny i literacki – pod wspólnym tematem: „STOP! UZALEŻNIENIOM”. Konkursy spotkały się z odzewem wśród rówieśników, którzy wzięli w nich udział i wykonali wymagane prace. Jury w składzie: p. Małgorzata Pytka, p. Lucyna Krzanowska, p. Katarzyna Fijał oraz uczennice realizujące projekt wytypowały prace zwycięskie:

Konkurs plastyczny:

I miejsce – Weronika Ryczek kl. III B
II miejsce – Natalia Sroka kl. III B
III miejsce – Maria Rygielska kl. III B i Joanna Stanek kl. III A

Konkurs literacki:

I miejsce – Agnieszka Rzeźnik kl. III B
II miejsce – Angelika Irla kl. I A

Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się 31 maja i zbiegło się ze Światowym Dniem Bez Tytoniu. Nagrody dla zwycięzców zostaną wręczone w dniu prezentacji działań związanych z realizacją projektu.

W galerii prezentujemy prace zwycięskie wraz z ich autorami.

admin dnia 11/06/2013
Drukuj
"Pełnia szczęścia? Tylko w rodzinie"
"Pełnia szczęścia? Tylko w rodzinie"

Dzień Rodziny, który zorganizowano 5 czerwca 2013 r. był niezwykłym przeżyciem dla uczniów oddziału przedszkolnego i uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej, ich rodziców i rodzeństwa. Chcąc uczcić Dzień Matki, Dzień Dziecka oraz nadchodzący Dzień Ojca, uczniowie najmłodsi przygotowali dla swoich najbliższych wzruszające inscenizacje i występy. Czuwały nad tym ich wychowawczynie - p. Teresa Fryz , p. Dorota Bzduła, p. Alicja Kawa i p. Leokadia Parkosz. Wysiłek uczniów zaowocował zabawnymi i pełnymi ciepła przedstawieniami. Oddział przedszkolny zaprezentował „Przygodę o niegrzecznej żabce”, uczniowie klasy pierwszej swoje uczucia dla rodziny ujęli w inscenizacji „Bajka o niesfornych koziołkach”, a drugoklasiści podziękowali rodzicom przedstawieniem zatytułowanym „Prezent dla mamy”, natomiast trzecioklasiści oprócz scenki pt. „Z życia rodziny” przygotowali dla swoich rodziców i rodzeństwa również pokaz tańca i odśpiewali piosenki. Rodzice oraz ich pociechy nie kryli wzruszenia spowodowanego dziecięcymi słowami miłości oraz wspólnie spędzonymi chwilami.

Po części artystycznej uczniowie każdej z klas zaprosili swoich rodziców i rodzeństwo na poczęstunek, który przygotowali dla nich sami. Było to więc rodzinne świętowanie.

Czas upłynął wszystkim bardzo miło i przyjemnie było popatrzeć na rodziny, w których nie brak uczuć łączących rodziców i dzieci. Święto Rodziny utwierdziło wszystkich świętujących w przekonaniu, ze rodzina to wartość najważniejsza i warto organizować uroczystości podkreślające to właśnie przesłanie.

Zapraszamy do galerii.

admin dnia 08/06/2013
Drukuj
PATRON SZKOŁY TO WYZWANIE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ
PATRON SZKOŁY TO WYZWANIE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

28 maja 2013 roku to szczególny dzień dla uczniów, ich rodziców oraz nauczycieli naszej szkoły, gdyż po raz pierwszy obchodziliśmy Dzień Patrona – Święto Szkoły. Nadanie Szkole Imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego miało miejsce w październiku ubiegłego roku szkolnego, postanowiliśmy więc wspólnie uczcić to, że uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Gruszowie Wielkim mogą utożsamiać się z ważnymi wartościami i ideami. Ten ważny dla nas Dzień swoim patronatem objęli – Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej pan Stanisław Początek oraz Biskup Tarnowski ksiądz Andrzej Jeż, co uświetniło naszą Uroczystość.

Obchody Dnia Patrona rozpoczęły się przemarszem uczniów i nauczycieli z budynku Szkoły do kościoła w asyście pocztów sztandarowych, gdzie odprawiona została się Msza Święta. Po Mszy Świętej wszyscy powrócili do budynku Szkoły, aby uczestniczyć w uroczystej akademii.

Na uroczystości, oprócz dyrektora Szkoły pana Marcina Jarzwieca, wicedyrektor pani Doroty Bzduły, grona pedagogicznego, uczniów oraz rodziców obecni byli zaproszeni goście...

admin dnia 07/06/2013
Czytaj więcej · 6423 czytań ·Drukuj
Rozstrzygnięcie Konkursu Literackiego dla Gimnazjów im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Rozstrzygnięcie Konkursu Literackiego dla Gimnazjów im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

W dniu 23 maja 2013 r. nastąpiło rozstrzygnięcie I Edycji Konkursu Literackiego, w którym do udziału zaprosiliśmy gimnazja im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego z Małopolski.

Niżej podajemy wyniki konkursu:

I miejsce – Agata Olszewska, uczennica Publicznego Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Przysietnicy (opiekun p. Barbara Owsianka)
II miejsce – Katarzyna Ryczek, uczennica Publicznego Gimnazjum nr 3 im Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Gruszowie Wielkim (opiekun p. Elżbieta Kaczocha)
III miejsce – Magdalena Tomasiak, uczennica Publicznego Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Przysietnicy (opiekun p. Barbara Owsianka)
ex aequo – Weronika Ryczek, uczennica Publicznego Gimnazjum nr 3 im Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Gruszowie Wielkim (opiekun p. Elżbieta Kaczocha)
Wyróżnienie – Edyta Miotła, uczennica Publicznego Gimnazjum nr 3 im Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Gruszowie Wielkim (opiekun p. Katarzyna Fijał).

Gratulujemy laureatom Konkursu oraz ich opiekunom. Zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach.

admin dnia 27/05/2013
Drukuj
Dziennik elektroniczny
Bezpieczna szkoła
eTwinning w naszej szkole
Na facebooku
Świadomi swoich pasji
Równaj w górę
Przetargi
Kalendarz
Po Wt śr Cz Pi So Ni
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Jadłospis
Oferta Edukacyjna
ePrzedszkole
Na Pożółkłej Fotografii
Przegląd Talentów
Nasze Osiągnięcia
Nasze Prace
TOP
RSS