14/07/2020
Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego  w Gruszowie Wielkim
DLA RATOWANIA OJCZYZNY NASZEJ
DLA RATOWANIA OJCZYZNY NASZEJ

Te słowa stały się mottem przewodnim uroczystej akademii upamiętniającej   uchwalenie Konstytucji 3 Maja. Uczniowie i grono pedagogiczne, uczestnicząc w akademii, odebrali   lekcję historii Polski. W uroczystym nastroju kroczyliśmy po smutnych kartach historii naszej ojczyzny, która zmagała się z poczynaniami zaborców. Wiele słów powiedziano przede wszystkim o patriotycznej postawie Polaków będących przedstawicielami Sejmu Czteroletniego, których starania o poprawę sytuacji wewnętrznej Polski znalazły chlubny finał w uchwalonej 3 Maja 1791 roku Konstytucji. Ustawa ta  dawała Polakom nadzieje na  przeprowadzenie ważnych dla kraju reform, dawała im też wiarę w to, że, mimo zaborów, należy  podejmować działania prowadzące do zmiany położenia Polski i Polaków . W swoim wystąpieniu uczniowie podkreślili zaangażowanie  ówczesnych patriotów w celu „ratowania ojczyzny”, dając w ten sposób przykłady postaw patriotycznych zmierzających do podkreślenia tożsamości narodowej w dobie rozbiorów Polski.

Zapraszamy do galerii.

admin dnia 16/05/2014
Drukuj
Bieg Konstytucji 3 Maja
Bieg Konstytucji 3 Maja

Jak co roku, uczniowie szkół podstawowych naszej gminy ,biegami uczcili rocznicę Uchwalenia Konstytucji  3 Maja. Tym razem   w dniu 5 maja zawodnicy rywalizowali na stadionie MGOSiR w Dąbrowie Tarnowskiej. Publiczną Szkołę Podstawową w Gruszowie Wielkim reprezentowało ośmioro zawodników .  Mamy powód do dumy,  ponieważ z całej reprezentacji szkoły , aż   czterech uczniów wróciło z medalami. Oto ich osiągnięcia:

 

Złote medale zdobyli:

Bartłomiej Węgiel          kl. IV.     w biegu na 200m

Bartłomiej Pyzik              kl.V.      w  biegu na 400m

Srebrny medal :

Arkadiusz Bomba            kl.V.      w biegu na 400m

Brązowy medal:

Jakub Soja                          kl.IV.     w biegu na 200m

 Poza nimi startowali również: Ewelina Łapa i Wiktoria Michalczyk z kl. IV. , Trela Paweł i Pikul Kacper z kl. V.

 Pamiątkowe dyplomy oraz medale w imieniu Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej Stanisława Początka wręczył Kierownik Referatu KFiS  Witold Reczek.

Gratulujemy uczniom- zawodnikom  medali oraz woli walki.

Zapraszamy do galerii. 

admin dnia 09/05/2014
0 komentarzy · 4408 czytań ·Drukuj
Kolejny krok w stronę ekologii - zmagania naszych uczniów w Gminnym Turnieju EkoGala
Kolejny krok w stronę ekologii - zmagania naszych uczniów  w Gminnym Turnieju EkoGala

Uczniowie Szkoły Podstawowej wzięli udział w VII Edycji Gminnego Turnieju EkoGala organizowanym przez Publiczną Szkołę Podstawową nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej dnia    1 kwietnia 2014 roku. Był to już kolejny udział naszych uczniów w tymże turnieju, którzy  w tym roku zaprezentowali Szkołę Podstawową w składzie: Aneta Tekielak, Wiktoria Węgiel, Mateusz  Pyzik. Drużyna ta dzielnie walczyła w kolejnych konkurencjach . Rywalizacja o jak najlepsze miejsce wymaga od uczestników wszechstronnych uzdolnień, gdyż wykonywali oni różnorodne zadania konkursowe. Pierwsze z zadań wymagało rozwiązania testu przyrodniczo-ekologicznego. Następne zadanie brzmiące „Zdrowa kanapka” mobilizowało uczestników do wykonania trzech kanapek z produktów spożywczych. W kolejnym etapie należało ułożyć hasło   ze słowem „odpady” i przedstawić jego prezentację plastyczną. Następnie uczniowie  przedstawili prezentację multimedialną dotyczącą segregacji odpadów przygotowana wcześniej w szkole. Na zakończenie zmagań turniejowych uczniowie mieli za zadanie zaliczyć ścieżkę zdrowia będącą składową zadań takich jak: slalom ekologiczny, zbieranie grzybów na czas oraz rzut gazetą do kosza. Niełatwo było sprostać wszystkim  turniejowym zadaniom, sprawdzającym różnorodne wiadomości i umiejętności. Rywalizacja więc godna była podziwu dla uczniowskich zmagań i starań.

Po podsumowaniu punktów za udział w poszczególnych konkurencjach, jury w obecności Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej pana Stanisława Początka przedstawiło wyniki Turnieju. W tegorocznej Edycji EkoGali uczniowie naszej szkoły zajęli IV miejsce.

Gratulujemy uczniom oraz nauczycielowi przygotowującemu p. Małgorzacie Pytce.

Zapraszamy do galerii.  

admin dnia 07/05/2014
Drukuj
Wspólnie budujemy naszą świadomość ekologiczną
Wspólnie budujemy  naszą świadomość ekologiczną

 W kwietniu  nasza szkoła przystąpiła do udziału w ogólnopolskiej akcji organizowanej przez Fundację Ekologiczną Arka polegającej na pisaniu listów dla Ziemi. Pisanie listów przez uczniów klas IV-VI Szkoły Podstawowej i uczniów Gimnazjum poprzedziły lekcje poświęcone zagadnieniu niskiej emisji oraz sposobom jej ograniczania, bowiem hasłem przewodnim listów tegorocznej akcji  brzmiało; „ Czyste powietrze – zdrowy człowiek”.

W pisanych przez siebie listach uczniowie  przekazali swoim bliskim informacje, jakie kroki należy przedsięwziąć, aby chronić powietrze przed zanieczyszczeniami, przez co zachęcili domowników do wspólnych działań proekologicznych.

            W dniach od 29 do 30 kwietnia uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum napisali łącznie około 100 listów, w których poruszali najbardziej nurtujące ich problemy dotyczące naszego środowiska.

Pisanie Listów dla Ziemi, które w Polsce trwa w dniach od 14 do 30 kwietnia,  wpisuje się w obchody Dnia Ziemi i związane jest z ciekawymi  towarzyszącymi akcjami edukacyjnymi. W związku z tym w naszej Szkole Podstawowej uczniowie wzięli udział w klasowych konkursach przyrodniczych i ekologicznych. Zaangażowali się w  Konkurs przyrodniczy , który przeprowadzono w klasach IV – VI. Przebiegał on w trzech etapach. Do kolejnych etapów przechodzili tylko najlepsi. Natomiast  Konkurs Ekologiczny przeprowadzono wśród uczniów klasy VI.

Wyniki  wewnątrzszkolnej rywalizacji w Konkursie Przyrodniczym przedstawiają się następująco:

Klasa IV    

I miejsce  - Jakub Kowal

II miejsce – Jakub Michalczyk

III miejsce – Ewelina Łapa

Klasa V

I miejsce – Joanna Frączek

II miejsce – Jadwiga Dudek

III miejsce – Filip Miodowska

Klasa VI

I miejsce  - Aneta Tekielak

II miejsce – Mateusz Pyzik

 Wyniki rywalizacji w Konkursie Ekologicznym w klasie VI przedstawiają się następująco:

I miejsce – Aneta Tekielak

II miejsce – Piotr Rzeszuto

III miejsce – Wiktoria Węgiel

Kamila Szczebak

Mateusz Motyl

Uczniowie klasy VI przygotowali również prezentację multimedialną na temat segregacji odpadów, którą zaprezentowali młodszym kolegom i koleżankom.

Po raz kolejny uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum angażują się w ogólnopolskie akcje mające na celu  m.in. podniesienie świadomości ekologicznej i promowanie postaw sprzyjających ochronie środowiska.

Zapraszamy do galerii.   

admin dnia 07/05/2014
0 komentarzy · 5227 czytań ·Drukuj
Nasza miejscowość na fotografii
Nasza miejscowość na fotografii

Uczniowie naszego Gimnazjum oraz uczniowie klasy VI Szkoły Podstawowej wzięli udział  w Szkolnym Konkursie Fotograficznym „ Przydrożne kapliczki i krzyże w naszych miejscowościach”. Celem tegoż konkursu było sprawdzenie umiejętności fotografowania przez uczniów wybranych „obiektów” otaczającej ich rzeczywistości – tych, które mają dla nich wartość kulturową oraz rozwijanie zainteresowań związanych ze sztuką fotografii.

Konkurs spotkał się z dużym zainteresowaniem uczniów, gdyż wzięło w nim udział 22 osoby. Przez dwa tygodnie tj. w dniach od 3 do 21 marca uczniowie w miejscowościach, w których mieszkają,  utrwalali na fotografiach  obiekty sakralne. Efekty uczniowskich poszukiwań, czym były wykonane przez nich fotografie przydrożnych kapliczek i krzyży   oceniło jury  w składzie: p. Lucyna Krzanowska, p. Małgorzata Pytka i  p. Elżbieta Kaczocha.

Jury wyłoniło prace zwycięskie:

I miejsce – Kamil Dziedzic   i  Sylwester Pyzik z klasy III a

II miejsce – Elżbieta Józefczyk z klasy II b

III miejsce – Angelika Irla  i Andżela Partyńska z klasy II a

 

 Wyróżnienia w konkursie  otrzymali uczniowie;

 Wiktoria Węgiel i Kamila Szczebak z klasy VI

Justyna Taraska i Agnieszka Ryczek z klasy I b

Fotografie zwycięskie, wyróżnione oraz prace pozostałych uczestników zostały zaprezentowane na szkolnej wystawie i spotkały się z dużym zainteresowaniem oglądających.

 Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy za udział i gratulujemy efektów wykonanej przez nich pracy, a pani Małgorzacie Pytce za zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu.

zdjęcia kapliczek>>>

 

admin dnia 07/05/2014
2 komentarze · 5174 czytań ·Drukuj
RÓWNAJ W GÓRĘ
RÓWNAJ W GÓRĘ

Od marca 2014 roku uczniowie  klas 4 – 6 naszej szkoły uczestniczą w pozalekcyjnych zajęciach edukacyjnych – wynikających z projektu „Równaj w górę”  POKL - Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

Beneficjentem projektu jest Gmina Dąbrowa Tarnowska, a całkowita jego wartość   to 390 353 zł.

Projekt w swoich celach zakłada głównie: wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych, wzrost wiedzy o kulturze własnego regionu i jej związkach z kultura narodową, rozwinięcie kompetencji kluczowych w dziedzinie informatyki i matematyki, obniżenie wad postawy oraz podniesienie wiedzy na temat własnych predyspozycji zawodowych.

Zajęcia prowadzone są innowacyjnymi formami nauczania do czerwca 2015 roku, a swoim zakresem obejmują zajęcia:

  • rozwijające z informatyki, przyrody i regionalizmu;
  • wyrównujące braki edukacyjne z matematyki, przyrody i języka angielskiego;
  • korekcyjne;
  • innowacyjny program „Kim chce zostać w życiu?;

Wszystkie spotkania prowadzone są po lekcjach, z użyciem nowoczesnych technologii i specjalistycznych pomocy dydaktycznych, które zostały zakupione specjalnie do realizacji tego przedsięwzięcia. Dodatkowym wsparciem dla pozyskiwania nowej wiedzy i umiejętności  przez uczniów będą - organizowane dla poszczególnych kół, wycieczki krajoznawczo - edukacyjne w okresie wakacyjnym i jesiennym (Toruń,  Malbork, Gdańsk, Warszawa, Chęciny, Jaskinia Raj, Niepołomice, Stobierna), spotkania z twórcami regionalnymi i florystą, warsztaty z doradcą zawodowym oraz kursy nauki pływania.

admin dnia 03/05/2014
2 komentarze · 4461 czytań ·Drukuj
II EDYCJA KONKURSU RECYTATORSKIEGO INSPIROWANEGO ŻYCIEM I DZIAŁALNOŚCIĄ KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO
II EDYCJA KONKURSU RECYTATORSKIEGO INSPIROWANEGO ŻYCIEM I DZIAŁALNOŚCIĄ KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO

Przedstawiamy regulamin konkursu recytatorskiego  „Radość wielkim jest mędrcem, bo radość stworzyła człowieka i świat.”  dla uczniów szkół podstawowych, który organizujemy pod patronatem Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej pana Stanisława Początka oraz Biskupa Tarnowskiego księdza Andrzeja Jeża.

regulamin >>>

karta zgłoszenia >>>

admin dnia 25/04/2014
4 komentarze · 4918 czytań ·Drukuj
Dziennik elektroniczny
Bezpieczna szkoła
eTwinning w naszej szkole
Na facebooku
Świadomi swoich pasji
Równaj w górę
Przetargi
Kalendarz
Po Wt śr Cz Pi So Ni
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Urodziny Urodziny:
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Jadłospis
Oferta Edukacyjna
ePrzedszkole
Na Pożółkłej Fotografii
Przegląd Talentów
Nasze Osiągnięcia
Nasze Prace
TOP
RSS