22/02/2020
Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Gruszowie Wielkim
NIEPODLEGŁOŚĆ TO WOLNOŚĆ
NIEPODLEGŁOŚĆ TO WOLNOŚĆ

„ TA, CO NIE ZGINĘŁA”

Takie było  motto przewodnie uroczystej akademii, podczas której uczczono w naszej szkole 95 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, które po 123 latach zaborów nastąpiło w 1918 roku. Uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum  swoim montażem słowno-muzycznym przygotowanym pod kierunkiem pani Iwony Tańskiej, pani Lucyny Krzanowskiej i pani Dominiki Sosin,   przeprowadzili wszystkich zebranych na akademii    drogami historii Polski naznaczonymi walką o odzyskanie niepodległości. W pięknym poetyckim słowie oraz odpowiedniej do niego muzyce uczniowie przypomnieli ciężkie dla naszej ojczyzny lata zaborów oraz postawy  i marzenia Polaków związane ze zrzuceniem jarzma niewoli. Pełne powagi wiersze i nastrojowe utwory muzyczne przypominały o zrywach narodowowyzwoleńczych Polaków żyjących pod zaborami oraz ze związanymi z nimi nadziejami na to, aby państwo polskie znów mogło pojawić się na mapie Europy, aby polskie dziedzictwo nie zostało zatarte przez zaborców. Wiele razy padały więc słowa – niewola, peta, bój, walka – nie brakło jednak tchnących optymizmem słów – ojczyzna,  Polska, wolność, niepodległość, patriotyzm. W uroczystej akademii oprócz „powrotu  do przeszłości”  obecne były również odniesienia do teraźniejszości. Swoim wystąpieniem uczniowie określili sens obchodzonego  11 listopada Narodowego Święta Niepodległości, mówiąc, że nie jest to święto, które ma tylko przypominać o faktach z historii naszej ojczyzny. W trakcie akademii zaakcentowano słowa, że 11 listopada służy również budowaniu przyszłości Polski, bo przypomina o ważnych postawach i wartościach  - patriotyzmie, honorze, obywatelskości  - potrzebnych do budowania i podtrzymywania suwerenności i tożsamości narodu. Uwieńczeniem akademii, która odbyła się w asyście pocztów sztandarowych, były słowa mówiące o tym, że  my Polacy musimy pamiętać o  drodze naszych przodków do wolnej i niepodległej ojczyzny, bo wolność jest nam dana jako dar, ma nam pomóc, abyśmy ,wybierając dobro, stawali się lepszymi ludźmi.

Zapraszamy do galerii.

admin dnia 08/12/2013
4 komentarze · 4753 czytań ·Drukuj
Dzień Ziemniaka
Dzień Ziemniaka

„Jesień wcale nie musi być smutna” - pod takim hasłem uczniowie naszej szkoły obchodzili w piątkowe popołudnie Dzień Ziemniaka. W przygotowanie imprezy włączyli się rodzice uczniów, którzy wspólnie z dziećmi i wychowawcami przygotowali potrawy z ziemniaka. Klasy od I do VI rywalizowały między sobą w konkursach: na najsmaczniejszą potrawę, najciekawszy jesienny kostium ,najweselszego jesiennego ludka wykonanego z warzyw, najciekawszy plakat. Nie łatwo było wyłonić zwycięzców, wszyscy bardzo się starali! Aby udowodnić, że „jesień to pora wesoła, roześmiana i barwna jak szkoła”, uczniowie brali udział w malowaniu twarzy i degustacji konkursowych potraw.

W miłej atmosferze szybko minęło słoneczne, jesienne popołudnie. Za rok znowu się spotkamy aby potwierdzić, że jesienią w naszej szkole nie można się nudzić.

Zapraszamy do galerii.

admin dnia 28/10/2013
Drukuj
"ZA DAR WIEDZY I DAR SERCA DZIĘKUJEMY"
"ZA DAR WIEDZY I DAR SERCA DZIĘKUJEMY"

W poniedziałek 14 października obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Edukacji Narodowej. Szczególnie odświętny charakter przybrał on nie tylko przez przygotowaną na tę okazję uroczystą akademię, ale też przez róże ofiarowane w imieniu uczniów nauczycielom, będące symbolem wdzięczności za trud pracy pedagogicznej oraz przez galowe stroje uczniów, którzy w ten sposób podkreślili powagę uroczystości.

W asyście pocztów sztandarowych Szkoły Podstawowej i Gimnazjum odśpiewano hymn narodowy, po czym przewodnicząca szkoły przywitała wszystkich zebranych na uroczystości - Sekretarza Gminy Dąbrowa Tarnowska pana Stanisława Ryczka, dyrektora szkoły pana Marcina Jarzwieca, panią wicedyrektor Dorotę Bzdułę, kierownik Szkoły Filialnej w Sutkowie panią Beatę Kutę, Księży , nauczyciel Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Nr 3 w Gruszowie Wielkim oraz nauczycieli Szkoły Filialnej w Sutkowie a także uczniów.

W oficjalnej części uroczystości głos zabrał dyrektor szkoły pan Marcin Jarzwiec, który wspomniał, że Dzień Edukacji Narodowej, który został ustanowiony 27 kwietnia 1972 roku jako polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego jest kontynuacją idei jakie niosła ze sobą Komisja Edukacji Narodowej utworzona z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego 14 października 1773 roku. Właśnie 14 października - dzień u utworzenia w XVIII wieku tego centralnego organu oświatowego – ustanowiono święto polskiej oświaty zwane potocznie Dniem Nauczyciela. Pan dyrektor podkreślił, że bez oświaty nie ma rozwoju człowieka, społeczeństwa oraz cywilizacji. Zwrócił też uwagę, że polska oświata to integracja takich podmiotów jak nauczyciel, uczeń, rodzic oraz instytucje decydujące o kształcie polskiej szkoły i instytucje wspierające jej rozwój. Nadmienił jednak, że najważniejszym ogniwem w przekazywaniu wiedzy jest niewątpliwie nauczyciel, który w swoim pedagogicznym trudzie realizuje zamierzone idee kształcenia społeczeństwa. Pan dyrektor nie zapomniał dodać, że Dzień Edukacji Narodowej to święto wszystkich pracowników oświaty – również i tych, którzy, nie będąc nauczycielami, swoją pracę poświęcają na sprawne funkcjonowanie systemu oświaty. Po krótkim przemówieniu wręczył, jak co roku, nagrody dla tych nauczycieli, których wkład w nauczanie uznał za szczególny, nagrodzeni zostali również pracownicy administracyjni i pracownicy obsługi. Na koniec swego wystąpienia pan dyrektor skierował do nauczycieli podziękowania za ich pracę pedagogiczną oraz złożył serdeczne życzenia wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły

Po wystąpieniu pana dyrektora głos zabrał Sekretarz Gminy Dąbrowa Tarnowska pan Stanisław Ryczek, który w imieniu Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej pana Stanisława Początka złożył dyrekcji szkoły, nauczycielom i pracownikom życzenia z okazji ich święta.

Po części oficjalnej nastąpiła część artystyczna, która przybrała formę eleganckiej Gali pod nazwą „BELFRY 2013”, przygotowanej przez uczniów Szkoły podstawowej i Gimnazjum pod kierunkiem pani Barbary Kogut, pani Lucyny Krzanowskiej i pani Ewy Kijowskiej. Pomysłowość uczniów znalazła odzwierciedlenie w szczególnym uczczeniu Dnia Nauczyciela, którym było wręczenie „BELFRÓW 2013” w sześciu kategoriach:

 • Nauczyciel Przyjaciel
 • Nauczyciel Dowcipny
 • Nauczyciel Krasomówca
 • Nauczyciel Poważny
 • Nauczyciel Elegancki
 • Nauczyciel Zagadka

Nominacje zostały przyznane w drodze głosowania, w którym wzięli udział wszyscy uczniowie, wybierając nauczyciela odpowiadającego danemu typowi BELFRA.

Po krótkiej charakterystyce poszczególnych „typów nauczyciela”, wręczono „zwycięskim” nauczycielom symboliczne laury oraz uhonorowano piosenką. Gala, będąca rodzajem podziękowania i uznania dla nauczycieli, była efektem wnikliwych obserwacji przez uczniów „nauczycielskich poczynań dydaktyczno – pedagogicznych”, a przez nauczycieli została przyjęta ciepło i z uśmiechem.

Na zakończenie uroczystości przedstawiciele samorządów klasowych wręczyli wszystkim nauczycielom oraz pracownikom szkoły symboliczne róże, będące wyrazem ich uznania i podziękowania za codzienny trud niełatwej pracy z dziećmi i młodzieżą.

Zapraszamy do galerii.

admin dnia 17/10/2013
Drukuj
Sportowy sukces Krystiana Batora ucznia Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Gruszowie Wielkim
Sportowy sukces Krystiana Batora ucznia Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Gruszowie Wielkim

Dnia 3 października 2013 r. na lekkoatletycznym stadionie AWF w Krakowie, odbyły się finały Małopolskiej Gimnazjady w Indywidualnej Lidze L.A. Uczeń Publicznego Gimnazjum nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Gruszowie Wielkim Krystian Bator zdobył wynikiem 5,55 m wysokie 4 miejsce w skoku w dal. Do brązowego medalu zabrakło mu zaledwie 6 cm. Startował również w biegu na 300m, w którym wynikiem 41,18s , wywalczył 10 miejsce. Gimnazjum w Gruszowie reprezentowali również na tych zawodach Patryk Gagatek, który wynikiem 13,38s uplasował się na 28 miejscu oraz Małgorzata Ryczek, która w biegu na 600m zajęła 27 miejsce.

Zapraszamy do galerii.

admin dnia 15/10/2013
Drukuj
"Rumieńce lata pobladły, kolejne lato za nami"
"Rumieńce lata pobladły, kolejne lato za nami"

2 września 2013 był dniem inauguracji roku szkolnego 2013/2014. W Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum nr3 w Gruszowie Wielkim uroczystość ta rozpoczęła się Mszą Świętą, w której uczestniczyli uczniowie, nauczyciele oraz rodzice. Po Mszy Świętej wszyscy udali się do budynku szkoły na uroczystą akademię rozpoczynającą rok szkolny 2013/2014. Pierwsza część akademii miała charakter oficjalny - na początku uczniowie w asyście pocztów sztandarowych Szkoły Podstawowej i Gimnazjum odśpiewali hymn państwowy, następnie dyrektor szkoły pan Marcin Jarzwiec przywitał wszystkich uczniów, grono pedagogiczne oraz rodziców. Szczególną uwagę zwrócił na uczniów rozpoczynających nowy etap edukacji - w klasie pierwszej Szkoły Podstawowej oraz w klasach pierwszych Gimnazjum. Pan dyrektor powitał ich bardzo serdecznie, wszystkim uczniom życzył sukcesów w nauce a nauczycielom sukcesów w pracy dydaktycznej w nowym roku szkolnym. Pan dyrektor przypomniał również o przypadającej 1 września 74 rocznicy wybuchu II wojny światowej, jej skutkach dla Polski oraz ofiarach tego tragicznego dla naszej ojczyzny wydarzenia. Poległych w II wojnie światowej Polakach wszyscy zebrani uczcili minutą ciszy. Temu tragicznemu dla Polski wydarzeniu poświęcona była tez część artystyczna przygotowana przez uczniów klasy III a gimnazjum pod kierunkiem pani Joanny Bączek. Oprócz słów powagi i zadumy akademia zawierała słowa tęsknoty za wakacjami, które minęły oraz słowa zachęty do podjęcia pracy w nadchodzącym roku szkolnym. Po uroczystej akademii zabrzmiał pierwszy dzwonek i uczniowie z wychowawcami udali się do klas.

Zapraszamy do galerii.

admin dnia 04/09/2013
Drukuj
Pożegnania nadszedł czas - zakończenie roku szkolnego 2012/2013
Pożegnania nadszedł czas - zakończenie roku szkolnego 2012/2013

Dzisiaj dzwonek szkolny zabrzmiał ostatni raz. Pożegnaliśmy nim rok szkolny 2012/2013. Jak, zapewne, dla wszystkich uczniów w Polsce ,tak i dla uczniów Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Gruszowie Wielkim, nadeszły upragnione wakacje.

Dzień zakończenia roku szkolnego rozpoczął się Mszą Świętą, po której uczniowie nauczyciele i rodzice udali się do budynku szkoły, gdzie odbyła się uroczysta akademia. Swoją obecnością zaszczycili ją: Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej pan Stanisław Początek, radna i sołtys Gruszowa Wielkiego pani Józefa Taraska, przedstawiciel Rady Rodziców i radna Sutkowa pani Gabriela Dudek, przewodnicząca Rady Rodziców pani Agnieszka Węgiel, proboszcz parafii Gruszów Wielki ks. Stanisław Żurat. Uczennica prowadząca akademię przywitała również dyrektora szkoły pana Marcina Jarzwieca, wicedyrektor panią Dorotę Bzdułę, wszystkich nauczycieli i pracowników szkoły, rodziców oraz uczniów.

Akademia rozpoczęła się wystąpieniem pana dyrektora Marcina Jarzwieca, który w szczególnych słowach pożegnał przede wszystkim uczniów klas trzecich gimnazjum, mówiąc, że w ciągu ich trzech lat nauki w gimnazjum z radością obserwował, jak dojrzewają do nowych wyzwań zarówno dydaktycznych jak i życiowych. Podkreślił, iż ma nadzieję, że, już jako absolwenci gimnazjum w Gruszowie Wielkim, będą zdobytą tu wiedzę i doświadczenie wykorzystywać w innych szkołach i w dalszym życiu. W przemówieniu pana dyrektora nie zabrakło również słów podziękowania za wsparcie dla szkoły, płynące od pana burmistrza Stanisława Początka, od radnych oraz od rodziców, bez których, jego zdaniem, szkoła nie mogłaby w pełni funkcjonować. Pan dyrektor podziękował również za całoroczną pracę nauczycielom i pracownikom obsługi oraz uczniom za wytrwałość w „zmaganiach z nauką”. Na koniec życzył wszystkim udanego wypoczynku. Wiele ważnych słów padło też podczas przemówienia pana burmistrza Stanisława Początka, który również podkreślił niekwestionowaną wartość współpracy rodziców ze szkołą, dzięki której szkoła staje się w pełni wartościowa. Pan burmistrz podziękował dyrekcji oraz nauczycielom za pedagogiczny trud, życzył im i uczniom udanych wakacji. Głos zabrała również przedstawiciel Rady Rodziców i radna Sutkowa pani Gabriela Dudek. W ciepłych słowach wyraziła wdzięczność dyrekcji i nauczycielom za ich pracę, a uczniom pogratulowała sukcesów w nauce. Podobne słowa do społeczności szkolnej skierowała radna i sołtys Gruszowa Wielkiego pani Józefa Taraska, dodatkowo dziękując dyrekcji szkoły za owocną współpracę.

Kolejną częścią uroczystości było wręczenie przez pana dyrektora i panią wicedyrektor świadectw z wyróżnieniem oraz wręczenie nagród uczniom, którzy w roku szkolnym 2012/2013 osiągnęli najlepsze wyniki w nauce. Dla rodziców tych uczniów przekazano listy gratulacyjne. Wyróżnionym uczniom, oprócz dyrekcji szkoły, gratulował także pan burmistrz.

Po części oficjalnej miała miejsce część artystyczna przygotowana przez uczniów klas drugich gimnazjum pod kierunkiem pani Katarzyny Fijał i pani Elżbiety Kaczochy . Występ przyjął formę kabaretu, a biorący w nim udział uczniowie w humorystyczny sposób wyrażali się o podejmowanym przez nich trudzie nauki, próbie zapomnienia o szkolnej rzeczywistości, ale w końcu doszli do wniosku, że nigdzie nie jest tak dobrze jak w ….... Gimnazjum. Atrakcją kabaretu był taniec wykonany przez uczniów klasy III, IV i V szkoły podstawowej, przygotowany pod kierunkiem pani Barbary Kogut.

W części artystycznej nie zabrakło pożegnalnych słów uczniów klas trzecich gimnazjum, skierowanych do dyrekcji, ich wychowawców oraz nauczycieli. Już jako absolwenci dziękowali oni za to, że przez trzy lata nauki, uczący starali się nie tylko przekazywać im wiedzę, ale też czynić ich wartościowymi ludźmi.

Zakończenie uroczystej akademii „zabrzmiało ostatnim dzwonkiem”, po którym po raz ostatni w tym roku szkolnym, uczniowie udali się z wychowawcami do klas, aby otrzymać świadectwa i rozpocząć upragnione wakacje.

Zapraszamy do galerii.

admin dnia 30/06/2013
Drukuj
II EDYCJA SZKOLNEGO KONKURSU "W TYM JESTEM DOBRY"
II EDYCJA SZKOLNEGO KONKURSU "W TYM JESTEM DOBRY"

14 czerwca 2013 roku po raz drugi zorganizowano w Szkole Podstawowej i Gimnazjum szkolny konkurs „W TYM JESTEM DOBRY”. Celem konkursu jest umożliwienie wszystkim uczniom wykazania się posiadanymi przez nich umiejętnościami. W związku z tym obejmował on konkurencje o charakterze wiedzowym, artystycznym i sprawnościowym :

 

 • Konkurs Wiedzy Ogólnej „OMNIBUS”,
 • Konkurs Języka Angielskiego,
 • Konkurs Języka Niemieckiego,
 • Konkursy sprawnościowe,
 • Konkurs Instrumentalno- Wokalny,
 • Konkurs taneczny.

Wszystkie konkurencje odbywały się w trzech kategoriach wiekowych:

 • dla uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej
 • dla uczniów klas IV-VI Szkoły Podstawowej
 • dla uczniów klas I-III Gimnazjum

Zaangażowanie uczniów we wszystkie konkurencje było imponujące, a największym zainteresowaniem cieszył się Konkurs Taneczny oraz Konkurs Instrumentalno-Wokalny, zwłaszcza wśród uczniów klas I–III szkoły Podstawowej.

Nauczyciele odpowiedzialni za przebieg poszczególnych konkurencji wyłonili zwycięzców, którym pan dyrektor Marcin Jarzwiec uroczyście wręczył atrakcyjne nagrody.

II edycję Konkursu zorganizowała pani Barbara Kogut, która czuwała nad całością, a nad przebiegiem poszczególnych konkurencji odpowiedzialni za nie nauczyciele.

„W TYM JESTEM DOBRY” to dla wszystkich uczniów okazja pokazania tego, co lubią i potrafią najlepiej.

Zapraszamy do galerii.

admin dnia 29/06/2013
Drukuj
Dziennik elektroniczny
Bezpieczna szkoła
eTwinning w naszej szkole
Na facebooku
Świadomi swoich pasji
Równaj w górę
Przetargi
Kalendarz
Po Wt śr Cz Pi So Ni
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
TOP
RSS