07/07/2020
Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Gruszowie Wielkim
I EDYCJA KONKURSU 'I TY MOŻESZ ZOSTAĆ POLIGLOTĄ'
I EDYCJA KONKURSU 'I TY MOŻESZ ZOSTAĆ POLIGLOTĄ'

Dnia 12 czerwca 2014 r. w Naszej Szkole został przeprowadzony międzygimnazjalny konkurs językowy „I TY MOŻESZ ZOSTAĆ POLIGLOTĄ”. Celem konkursu była promocja uczniów uzdolnionych językowo oraz nawiązanie współpracy między gimnazjami powiatu dąbrowskiego. Uczniowie biorący udział w rywalizacji reprezentowali cztery gimnazja: PG nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej, Gimnazjum im. Bohaterów Września w Szczucinie, PG w Luszowicach oraz PG w Gruszowie Wielkim.

Konkurs składał się z dwóch etapów. Pierwszy etap obejmował napisanie testu z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym, drugi natomiast polegał na napisaniu testu z języka niemieckiego  na poziomie podstawowym. Po podsumowaniu punktów uzyskanych z obydwu testów wyłoniono następujących zwycięzców:

I miejsce –     Kamila Ślęczkowska ( Gimnazjum  Szczucin)

II miejsce –    Laura Orwat (PG nr 1  Dąbrowa Tarnowska)

III miejsce –   Magdalena Karaś (Gimnazjum Szczucin)

IV miejsce -    Michał Kupiec (PG Gruszów Wielki)

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy oraz nagrody książkowe ufundowane przez nauczycieli języków obcych oraz wydawnictwa  Express Publishing i Oxford University Press. Organizatorami konkursu byli: pani Ewa Kijowska, pani Barbara Kogut i pani Natalia Zbaraza.

Gratulujemy laureatom konkursu oraz ich opiekunom. Dziękujemy uczniom za udział w konkursie, a nauczycielom za ich przygotowanie.

Zapraszamy do udziału w następnych edycjach.

Zapraszamy do galerii.

admin dnia 13/06/2014
5 komentarzy · 5941 czytań ·Drukuj
III EDYCJA SZKOLNEGO KONKURSU 'W TYM JESTEM DOBRY'
III EDYCJA SZKOLNEGO KONKURSU 'W TYM JESTEM DOBRY'

10 czerwca 2014 roku po raz trzeci zorganizowano w Szkole Podstawowej i Gimnazjum szkolny konkurs „W TYM JESTEM DOBRY”. Celem konkursu jest umożliwienie wszystkim uczniom wykazania się posiadanymi przez nich umiejętnościami. W związku z tym obejmował on konkurencje o charakterze wiedzowym, artystycznym i sprawnościowym :

 • Konkurs plastyczny,
 • Konkurs ortograficzny,
 • Konkurs Języka Angielskiego,
 • Konkurs Języka Niemieckiego,
 • Konkursy sprawnościowe,
 • Konkurs Instrumentalno- Wokalny,
 • Konkurs taneczny.

 

Zaangażowanie uczniów we wszystkie konkurencje było imponujące, a największym zainteresowaniem cieszył się Konkurs Taneczny oraz Konkurs Instrumentalno-Wokalny.

Nauczyciele odpowiedzialni za przebieg poszczególnych konkurencji wyłonili zwycięzców, którym pani wicedyrektor Dorota Bzduła   wręczyła symboliczne nagrody.

III edycję Konkursu zorganizowała pani Barbara Kogut, która czuwała nad całością, a nad przebiegiem poszczególnych konkurencji odpowiedzialni za nie nauczyciele.

„W TYM JESTEM DOBRY” to dla wszystkich uczniów okazja pokazania tego, co lubią i potrafią najlepiej.

Zapraszamy do galerii.

admin dnia 13/06/2014
6 komentarzy · 5679 czytań ·Drukuj
Konkurs wiedzy o Janie Pawle II
Konkurs wiedzy o Janie Pawle II

Dnia 16 maja 2014 roku w naszej szkole odbył się konkurs wiedzy o Papieżu Janie Pawle II. Organizatorami konkursu byli: ksiądz Józef Mirek , pani Iwona Tańska oraz pani Ewa Kijowska. Celem konkursu było poszerzenie i utrwalenie wiadomości o życiu, osobowości i dorobku Jana Pawła II, przybliżenie i propagowanie wśród dzieci i młodzieży nauczania Ojca Świętego dotyczącego fundamentalnych wartości: miłości, współpracy, dialogu oraz zachęty do osobistego rozwoju, ukazanie dzieciom wzoru do naśladowania w osobie Jana Pawła II. Po przeczytaniu fragmentu książki autorstwa Joanny Krzyżanek „O tym, jak Jan Paweł II został błogosławionym” uczniowie pisali test, który składał się z 28 pytań zamkniętych oraz dwóch pytań otwartych.   Wszyscy biorący udział w konkursie wykazali bardzo duże zainteresowanie i zaangażowanie tematem, a poziom wiedzy konkursu był bardzo wysoki.

Oto wyniki konkursu:

I miejsce –  Aneta Tekielak, Bartłomiej Szeliga, Piotr Rzeszuto

II miejsce – Aleksandra Węgiel

III miejsce – Mateusz Pyzik

Ze względu na dużą ilość zdobytych punktów przez  uczniów klasy III postanowiliśmy przyznać również nagrody:

I miejsce- Karolina Wójcik

II miejsce – Justyna Cur

III miejsce – Justyna Chmura, Karolina Banaś 

Gratulujemy zarówno uczestnikom konkursu jak i  organizatorom!

Dziękujemy za piękne dyplomy i nagrody ufundowane przez księdza Józefa  Mirka i panie: Iwonę Tańską oraz Ewę Kijowską.

Zapraszamy do galerii.

admin dnia 04/06/2014
6 komentarzy · 5486 czytań ·Drukuj
SPORTOWY DZIEŃ DZIECKA
SPORTOWY DZIEŃ DZIECKA

  02.06.2014r. uczniowie naszego Zespołu Szkół świętowali Dzień Dziecka na sportowo. Chłopcy rozegrali Turniej Piłki Halowej, a dziewczęta Piłki Ręcznej. Było wiele emocji ponieważ na zwycięzców czekały puchary, dyplomy i słodycze ufundowane przez Dyrekcję Szkoły. Oto wyniki sportowej rywalizacji:

 

 

GIMNAZJUM

Piłka Halowa chłopcy:                                                                                                   Piłka Ręczna dziewcząt:

I miejsce – klasa III B                                                                                                       I miejsce – klasa I B

II miejsce – klasa II A                                                                                                      II miejsce – klasa I A

III miejsce – klasa II B

IV miejsce – klasa I B

V miejsce – klasa III A

VI miejsce – klasa I A

SZKOŁA PODSTAWOWA

Piłka Halowa chłopcy:                                                                                                   Piłka Ręczna dziewcząt:

I miejsce – klasa VI                                                                                                          I miejsce – klasa VI

II miejsce – klasa V                                                                                                          II miejsce – klasa V

 

 Zawody zostały przygotowane i przeprowadzone przez nauczycieli wychowania fizycznego we współpracy z Samorządem Uczniowskim.

Zapraszamy do galerii.

admin dnia 03/06/2014
5 komentarzy · 5621 czytań ·Drukuj
Kardynał Stefan Wyszyński - chciał świat uczynić piękniejszym
Kardynał Stefan Wyszyński - chciał świat uczynić piękniejszym

29 maja 2014 roku to szczególny dzień dla uczniów, ich rodziców oraz nauczycieli Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego gimnazjum nr 3 w Gruszowie Wielkim, gdyż po raz drugi obchodziliśmy   Dzień Patrona – Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Społeczność szkolna  tym uroczystym  dniem postanowiła podkreślić, jak ważne jest to , że  może  utożsamiać się z ważnymi wartościami i ideami, które głosił Kardynał Stefan Wyszyński. Dzień ten patronatem objęli   – Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej pan Stanisław Początek oraz Biskup Tarnowski ksiądz Andrzej Jeż, co  niewątpliwie uświetniło uroczystość.

Obchody Dnia Patrona rozpoczęły się przemarszem uczniów i nauczycieli z budynku szkoły do kościoła w asyście pocztów sztandarowych, gdzie odprawiona została się Msza Święta. Po Mszy Świętej wszyscy powrócili do budynku szkoły, aby uczestniczyć w uroczystej akademii.

Na uroczystości, oprócz dyrektora Szkoły pana Marcina Jarzwieca, wicedyrektor pani Doroty Bzduły, grona pedagogicznego, uczniów oraz rodziców, obecni byli zaproszeni goście – burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej pan Stanisław Poczatek, przewodniczący Rady Miejskiej Dąbrowy Tarnowskiej pan Władysław Knutelski, radna i sołtys Gruszowa Wielkiego pani Józefa Taraska, radna Sutkowa pani Gabriela Dudek, skarbnik Gminy Dąbrowa Tarnowska pani Małgorzata Bąba,  proboszcz parafii Gruszów Wielki ks. Stanisław Żurat, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Tarnowskiej pani Jadwiga Kusior, dyrektor Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Dąbrowie Tarnowskiej pan Marian Gajda, emerytowany dyrektor Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Dąbrowie Tarnowskiej pan Jan Sosin, przewodniczący Rady Rodziców Publicznego Gimnazjum nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Gruszowie Wielkim pan Adam Kogut, kierownik Szkoły Filialnej w Sutkowie pani Beata Kuta wraz z nauczycielami, sołtys Sutkowa pan Zdzisław Pyzik, sołtys Smęgorzowa pan Ryszard Ciąbor oraz nauczyciele opiekunowie laureatów Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego dla szkół podstawowych – pani Ewa Dorecka z Publicznej Szkoły Podstawowej w Szarwarku i pani Irena Golonka z Publicznej Szkoły Podstawowej w Smęgorzowie.

Dyrektor Szkoły pan Marcin Jarzwiec, zwracając się do zebranych, powiedział, że patronat Kardynała Stefana Wyszyńskiego - tak wyjątkowej osoby – to wyzwanie dla uczniów naszej szkoły , ich nauczycieli i rodziców. Również burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej pan Stanisław Początek podkreślił, że patron to wyzwanie i odpowiedzialność spadająca na tych, którzy utożsamiają się z wartościami głoszonymi przez patrona. Cieple słowa o Kardynale Wyszyńskim i o zaszczycie przyjęcia przez nasza szkołę jego przez szkołę  imienia mówił też dyrektor ZOSiP  w Dąbrowie Tarnowskiej pan Marian Gajda.

Ważnym momentem Obchodów Dnia Patrona była uroczysta akademia przygotowana przez uczniów Gimnazjum pod opieką  pani Katarzyny Fijał, pani Elżbiety Kaczochy oraz pani Lucyny Krzanowskiej. Jej motto stanowiły słowa: „Kardynał Stefan Wyszyński – chciał świat uczynić piękniejszym”, a całość  była  przekazem skłaniającym do refleksji nad     wartościami, które Stefan Wyszyński uważał za fundamentalne w życiu człowieka -  drugi, człowiek, ojczyzna i głęboka wiara.

 Uroczystość Dnia Patrona była poprzedzona zorganizowaniem i przeprowadzeniem przez nauczycieli ZSPiG nr 3   kilku konkursów międzyszkolnych i szkolnych. Uroczystego wręczenia nagród zwycięzcom tychże konkursów dokonał burmistrz pan Stanisław Początek. Nagrodził on zwycięzców następujących konkursów

 • II Edycji Konkursu Literackiego dla Gimnazjów Powiatu Dąbrowskiego i dla Gimnazjów im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Małopolsce zorganizowanego pod hasłem : „ Drobne i nieznaczne dokonania mogą nas uczynić wielkimi”,
 • II Edycji Konkursu Recytatorskiego dla Szkół Podstawowych z gminy Dąbrowa Tarnowska zorganizowanego pod hasłem: „Radość wielkim jest mędrcem, bo radość stworzyła człowieka i świat”,
 •  Konkursu Sportowego - I Biegu Wyszyńskiego dla Szkół Podstawowych i Gimnazjów z gminy Dabrowa Tarnowska,
 • Szkolnego Konkursu Wiedzy o Kardynale Stefanie Wyszyńskim,
 • Szkolnego Konkursu Plastycznego zorganizowanego pod hasłem: „ Rodzina w oczach Wyszyńskiego”.

 Pan dyrektor Marcin Jarzwiec skierował słowa podziękowania  do sponsorów, dzięki wsparciu których przeprowadzenie konkursów, zakup nagród i zorganizowanie obchodów Dnia Patrona nie byłoby możliwe.

Zapraszamy do galerii.

admin dnia 03/06/2014
Drukuj
MIĘDZYGIMNAZJALNY KONKURS JĘZYKOWY
MIĘDZYGIMNAZJALNY KONKURS JĘZYKOWY

Dyrekcja oraz nauczyciele języków obcych Publicznego Gimnazjum nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Gruszowie Wielkim zapraszają do udziału w  Konkursie  Językowym  I TY MOŻESZ ZOSTAĆ POLIGLOTĄ.

Regulamin konkursu:

1. Konkurs odbędzie się dnia 12 czerwca 2014 roku o godzinie  900 .

 2. Zgłoszenia do konkursu proszę przekazać telefonicznie do dnia 11 czerwca.

 • tel. sekretariat: 14 642 39 39 

3. Do konkursu każda szkoła może  zgłosić  maksymalnie 2 uczniów.

4. Uczestnicy konkursu piszą najpierw test z języka angielskiego, a następnie  z języka niemieckiego. Testy obejmują sprawności językowe występujące na egzaminie gimnazjalnym w części rozszerzonej.

5. Podsumowanie wyników i rozdanie nagród nastąpi tego samego dnia.

Serdecznie zapraszamy do udziału w naszym konkursie.

 

admin dnia 01/06/2014
4 komentarze · 5821 czytań ·Drukuj
Dzień Rodziny
Dzień Rodziny

  "Kochajcie swoich rodziców dziateczki"- pod takim hasłem, we wtorek, 27 maja w naszej szkole odbyła sie uroczystość z okazji Dnia Rodziny. Na imprezę przybyli rodzice oraz młodsze rodzeństwo uczniów klas 0-III. Zgromadzeni goście najpierw obejrzeli występy artystyczne swoich pociech. Maluchy przedstawiły inscenizacje dwóch bajek, recytowały wiersze oraz śpiewały piosenki tematycznie związane ze świętem. Wszystkie dzieci swobodnie prezentowały swoje umiejętności artystyczno- wokalne, a ich popisy zostały nagrodzone gromkimi brawami. Po części artystycznej były uściski, życzenia oraz wręczanie samodzielnie wykonanych upominków- laurek i wazoników z kwiatami. Serdeczne życzenia przybyłym rodzicom złożył również dyrektor szkoły  Marcin Jarzwiec. Na wszystkich czekał słodki poczęstunek przygotowany przez uczniów oraz wychowawczynie. Spotkanie upłynęło w miłej, pełnej wzruszeń atmosferze i na pewno na długo pozostanie w pamięci dzieci i rodziców. Uroczystość zorganizowały panie: T. Fryz, D. Bzduła, A. Kawa, L. Parkosz. Serdecznie dziękujemy Rodzicom za tak liczne przybycie oraz za pomoc w przygotowaniu strojów i rekwizytów.

Zapraszamy do galerii.

admin dnia 30/05/2014
Drukuj
Dziennik elektroniczny
Bezpieczna szkoła
eTwinning w naszej szkole
Na facebooku
Świadomi swoich pasji
Równaj w górę
Przetargi
Kalendarz
Po Wt śr Cz Pi So Ni
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Jadłospis
Oferta Edukacyjna
ePrzedszkole
Na Pożółkłej Fotografii
Przegląd Talentów
Nasze Osiągnięcia
Nasze Prace
TOP
RSS