06/07/2020
Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego  w Gruszowie Wielkim
Powiatowe Biegi Przełajowe
Powiatowe Biegi Przełajowe

29.09.2014r. w dąbrowskim lesie „Beleryt” odbyły się Powiatowe Indywidualne Biegi Przełajowe. Reprezentacja naszej szkoły wystąpiła w składzie: Jadwiga Dudek, Bartłomiej Dynak, Arkadiusz Bomba, Bartłomiej Pyzik z kl. VI PSP oraz Justyna Taraska z kl. II B, Mateusz Pyzik z kl. I A i Patryk Bomba z kl.  III A  gimnazjum. Najlepszymi okazali się: Jadwiga Dudek, która zajęła IV miejsce i Arkadiusz Bomba, który uplasował się na pozycji VII.

Zapraszamy do galerii.

admin dnia 02/10/2014
3 komentarze · 4779 czytań ·Drukuj
Nowoczesny kompleks sportowy przy naszej Szkole OTWARTY!
Nowoczesny kompleks sportowy  przy naszej Szkole OTWARTY!

Dnia 24 września 2014 roku nastąpiło uroczyste otwarcie nowego kompleksu sportowego, „Orlik” przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Gruszowie Wielkim.  Prowadzona przez Gminę Dąbrowa Tarnowska realizacja inwestycji  długo oczekiwanej  przez uczniów i lokalną społeczność, znalazła finał w postaci dwóch  nowoczesnych boisk sportowych wraz z zapleczem logistycznym.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą poprowadzoną przez księdza proboszcza Stanisława Żurata oraz   księdza Józefa Mirka. Po nabożeństwie goście oraz uczniowie wraz z rodzicami i nauczycielami udali się do budynku szkoły, gdzie nastąpiło oficjalne oddanie do użytku publicznego  kompleksu boisk.

Na początku pan dyrektor Marcin Jarzwiec przywitał gości, którzy swoją obecnością zaszczycili tak ważną uroczystość dla szkoły i miejscowości Gruszów Wielki - Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej pana Stanisława Początka, przewodniczącego Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej pana Władysława Knutelskiego wraz z radnymi, wiceburmistrza Dąbrowy Tarnowskiej pana Marka Minorczyka, proboszcza parafii Rzymskokatolickiej w Gruszowie Wielkim księdza Stanisława Żurata, dyrektora ZOSiP w Dąbrowie Tarnowskiej pana Mariana Gajdę wraz z pracownikami, dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu gminy Dąbrowa Tarnowska, dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Tarnowskiej panią Jadwigę Kusior, dyrektora Dąbrowskiego Domu Kultury pana Pawła Chojnowskiego, kierownika Referatu Kultury Fizycznej i Sportu Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej pana Witolda Reczka, radną i sołtys Gruszowa Wielkiego panią Józefę Taraskę, kierownika Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych pana Marcina Stefańczyka wraz ze współpracownikami, prezesa ZNP w Dąbrowie Tarnowskiej pana Jerzego Stelmacha, kierownika szkoły filialnej w Sutkowie panią Beatę Kutę wraz z nauczycielami oraz wicedyrektor ZSPiG w Gruszowie Wielkim panią Dorotę Bzdułę, wszystkich nauczycieli, rodziców i uczniów.

Po przywitaniu zebranych nastąpiło przemówienie pana dyrektora Marcina Jarzwieca.  Wyraził w nim zadowolenie z tego, że nowo otwarty kompleks sportowy jest gwarantem realizacji nowoczesnej edukacji sportowej, która dla uczniów oraz lokalnej społeczności stanowi propozycję spędzania wolnego czasu, a przede wszystkim jest elementem umożliwiającym realizację sportowych zamiłowań uczniów ZSPiG w Gruszowie Wielkim. W imieniu swoim, uczniów, rodziców oraz wszystkich mieszkańców Gruszowa Wielkiego skierował słowa podziękowania do Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej jako reprezentanta samorządu gminnego, z inicjatywy którego powstał oddany do użytku kompleks sportowy. Podkreślił, że zrealizowana inwestycja ma charakter ogólnodostępny – może być wykorzystywana zarówno przez społeczność szkolną jak i lokalną.

Słowa do zebranych skierował też Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej pan Stanisław Początek. W swoim przemówieniu również wyraził zadowolenie, że powstał długo oczekiwany przez uczniów kompleks sportowy, który pozwoli na podkreślenie wartości uprawiania kultury fizycznej przez społeczeństwo. Wspomniał też, że dzięki przynależności Polski do Unii Europejskiej i związanym z tym dofinansowaniem przez Unię Europejską wielu projektów możliwe jest realizowanie przedsięwzięć i inwestycji, których  widocznym dowodem jest oddawany właśnie do użytku nowoczesny obiekt sportowy.

Podczas oficjalnych wystąpień gości nie zabrakło głosu lokalnej społeczności, której reprezentantem była radna i sołtys Gruszowa Wielkiego pani Józefa Taraska. Pani Sołtys podkreśliła wartość współpracy między szkołą, sołectwem i samorządem gminnym, której efektem jest nowoczesna inwestycja na terenie Szkoły.

Do oficjalnej części uroczystości należało też przecięcie wstęgi m.in. przez pana Burmistrza, Dyrektora ZSPiG, Przedstawiciela Rady Rodziców ZSPiG, Panią Sołtys, i Uczennicę ZSPiG oraz poświęcenie obiektów sportowych przez księdza Stanisława Żurata.

Drugą część uroczystości rozpoczął pan Burmistrz symbolicznym strzałem na bramkę będącym oficjalnym wyrazem otwarcia boisk. Po nim nastąpiła część artystyczna w wykonaniu uczniów ZSPiG przygotowana przez pana Jerzego Dąbrowę i pana Roberta Pacześniowskiego. Był to pokaz umiejętności kilku grup sportowych, które zaprezentowały przegląd sprawnościowy w ramach wybranych dyscyplin sportowych.

Na zakończenie uroczystości otwarcia kompleksu boisk pan dyrektor podziękował gościom oraz pozostałym uczestnikom za udział w wydarzeniu mających dla wszystkich wielkie znaczenie.

Zapraszamy do galerii.

admin dnia 30/09/2014
3 komentarze · 4466 czytań ·Drukuj
Sukcesy naszych gimnazjalistów w Powiatowej Gimnazjadzie Lekkoatletycznej
Sukcesy naszych gimnazjalistów w Powiatowej Gimnazjadzie Lekkoatletycznej

25.09.2014r. uczniowie naszego gimnazjum rywalizowali w Powiatowej Indywidualnej Gimnazjadzie Lekkoatletycznej, która odbyła się na obiekcie MGOSiR w Dąbrowie Tarnowskiej. Duży sukces odniósł uczeń klasy III B Jarosław Taraska, który zdobył 2 medale: złoty w pchnięciu kulą i srebrny w rzucie oszczepem. Patryk Gagatek z III A wywalczył w biegu na 100m medal brązowy. Poza nimi w zawodach reprezentowali naszą szkołę : Taraska Justyna, Kułaga Klaudia i Ryczek Małgorzata z kl. II B, Bator Katarzyna z kl.II A oraz Dudek Wojciech i Wdowikowski Karol z kl. III A.

Zapraszamy do galerii.

admin dnia 30/09/2014
7 komentarzy · 6099 czytań ·Drukuj
PROGRAM OTWARCIA BOISK SPORTOWYCH DNIA 24 WRZEŚNIA 2014
PROGRAM OTWARCIA BOISK SPORTOWYCH              DNIA  24 WRZEŚNIA 2014

12.00 -  Msza Święta,

13.00 - przywitanie zaproszonych gości,

Uroczyste przecięcie wstęgi – otwarcie boisk,

Poświęcenie obiektów sportowych,

Wystąpienia okolicznościowe przedstawicieli władz,

Część  artystyczna – pokazy sportowe w wykonaniu uczniów ZSPiG ,

Poczęstunek.

admin dnia 22/09/2014
7 komentarzy · 5682 czytań ·Drukuj
3 medale w XXIII Biegu Sokoła
3 medale w XXIII Biegu Sokoła

16.09.2014 r. odbył się w Lipinach XXIII Powiatowy Bieg „Sokoła”. Nasza szkołę reprezentowało 27 uczniów w kategoriach wiekowych od klasy I PSP do klasy III gimnazjum. Był to dla nas bardzo udany występ. Zdobyliśmy 3 medale: złoty- Bartłomiej Pyzik z kl. VI, brązowy- Bartłomiej Dynak z kl. VI i brązowy - Szymon Zbierzkowski z kl. III PSP. Tuż za podium znalazła się Jadwiga Dudek, która zajęła IV miejsce oraz Arkadiusz Bomba, który uplasował się na  pozycji V.

Zapraszamy do galerii.

admin dnia 20/09/2014
Drukuj
Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015
Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015

1 września 2014 był dniem inauguracji roku szkolnego 2014/2015. W Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum nr 3 w Gruszowie Wielkim uroczystość ta rozpoczęła się Mszą Świętą, w której uczestniczyli uczniowie, nauczyciele oraz rodzice. Po Mszy Świętej wszyscy udali się do budynku szkoły na uroczystą akademię rozpoczynającą rok szkolny 2014/2015. Pierwsza część akademii miała charakter oficjalny - na początku uczniowie w asyście pocztów sztandarowych Szkoły Podstawowej i Gimnazjum odśpiewali hymn państwowy, następnie dyrektor szkoły pan Marcin Jarzwiec przywitał Sekretarza Gminy pana Stanisława Ryczka, wszystkich uczniów, grono pedagogiczne oraz rodziców. Szczególną uwagę zwrócił na uczniów rozpoczynających nowy etap edukacji - w klasie pierwszej Szkoły Podstawowej oraz w klasach pierwszych Gimnazjum. Pan dyrektor powitał ich bardzo serdecznie, wszystkim uczniom życzył sukcesów w nauce a nauczycielom sukcesów w pracy dydaktycznej w nowym roku szkolnym. Pan dyrektor przypomniał również o przypadającej 1 września 75 rocznicy wybuchu II wojny światowej, jej skutkach dla Polski oraz ofiarach tego tragicznego dla naszej ojczyzny wydarzenia. Poległych w II wojnie światowej Polakach wszyscy zebrani uczcili minutą ciszy. Następnie zabrał głos p. S. Ryczek, który podkreślił w swoim przemówieniu znaczenie nauki i wiedzy w zmierzaniu ku nowoczesnej Europie. Ostatnim punktem inauguracji była część artystyczna przygotowana przez uczniów gimnazjum pod kierunkiem pani Ewy Kijowskiej upamiętniająca wydarzenia z 1 września 1939 roku. Po akademii zabrzmiał pierwszy dzwonek i uczniowie z wychowawcami udali się do klas.

Zapraszamy do galerii.

admin dnia 02/09/2014
3 komentarze · 4399 czytań ·Drukuj
Wycieczka do Warszawy
Wycieczka do Warszawy

W ramach projektu POKL „Równaj w górę” w dniach od 08 do 10.07.2014 odbyła się wycieczka do Warszawy.  Uczestnikami byli uczniowie szkoły podstawowej, którzy brali udział w zajęciach wyrównujących braki edukacyjne z języka  angielskiego i przyrody oraz w zajęciach rozwijających z przyrody.

W pierwszym dniu wycieczki uczniowie zwiedzili ogród i obiekty Łazienek Królewskich oraz  Sejm. Udali się  również do Centrum Nauki Kopernik, gdzie weryfikowali swoją wiedzę i sprawdzali swoje umiejętności  poprzez zabawę i udział w doświadczeniach.

W kolejnym dniu zwiedzili Muzeum Techniki oraz wjechali na XXX piętro Pałacu Kultury i Nauki. Po południu czekał ich spacer po Starówce, Krakowskie Przedmieście oraz Pałac Prezydencki. Dużo emocji i zainteresowania wzbudziło zwiedzanie Muzeum Powstania Warszawskiego.

Ostatni dzień wycieczki upłynął na zwiedzaniu pałacu i ogrodu w Wilanowie oraz gmachu Telewizji Polskiej, gdzie nasi uczniowie poznali studia, w których kręcą programy takie jak: „Jaka to melodia” czy „Pytanie na śniadanie”. Ostatnim punktem wycieczki były Stare Powązki.

Wyjazd ten był dla wszystkich uczestników nie tylko pouczającą lekcją historii, ale również okazją do integracji z uczniami Szkoły Podstawowej w Nieczajnie Górnej.

Zapraszamy do galerii.

admin dnia 24/07/2014
6 komentarzy · 4721 czytań ·Drukuj
Dziennik elektroniczny
Bezpieczna szkoła
eTwinning w naszej szkole
Na facebooku
Świadomi swoich pasji
Równaj w górę
Przetargi
Kalendarz
Po Wt śr Cz Pi So Ni
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Jadłospis
Oferta Edukacyjna
ePrzedszkole
Na Pożółkłej Fotografii
Przegląd Talentów
Nasze Osiągnięcia
Nasze Prace
TOP
RSS