14/11/2019
Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Gruszowie Wielkim
Wybory Samorządu Uczniowskiego
Wybory Samorządu Uczniowskiego

Tegoroczne wybory do Samorządu Uczniowskiego rozpoczęły się w pierwszym tygodniu nauki w szkole. Uczniowie chętni do realizowania zadań przewodniczącego mogli zgłaszać swoje kandydatury do piątku 6 września.

W zeszły poniedziałek natomiast w Naszej Szkole rozpoczęła się kampania wyborcza. Wzięły w niej udział dwie uczennice klasy VIII. Każda z nich przygotowała swój plakat wyborczy, w którym zawarła wszystkie propozycje działań planowanych na bieżący rok szkolny. Dziewczynki uwzględniły wiele możliwości, począwszy od szkolnych wycieczek rowerowych, skończywszy na regularnym organizowaniu wieczorów filmowych. Gotowe afisze zawisły na tablicy informacyjnej Samorządu Uczniowskiego, co pozwoliło uczniom wszystkich klas zapoznać się z pomysłami koleżanek. Niewątpliwie ułatwiło to wybór dzieciom z młodszych klas, które dopiero uczą się samorządności i samodzielnego podejmowania decyzji.

Poza głosowaniem na przewodniczącego szkoły, uczniowie wybierali również osobę, która w tym roku miałaby pełnić funkcję skarbnika. W tym celu każda klasa wytypowała spośród siebie jednego kandydata.

Decyzją wszystkich uczniów przewodniczącą Samorządu Szkolnego w roku szkolnym 2019/2020 została Gabriela Żelazny, zastępować ją będzie Nikola Rokita, a w roli skarbnika sprawdzać się będzie Anna Żelazny.

Wszystkim kandydatom serdecznie dziękujemy za udział w wyborach.

Dziewczynkom życzymy owocnej współpracy i sukcesów w realizowaniu zamierzonych celów!

Opracowała: Anna Więcek

<galeria>

admin dnia 13/09/2019
Drukuj
Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2019/2020
Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2019/2020
Nauka to podróż, która trwa przez całe życie.
Dla otwartych umysłów świat jest pełen pytań,
na które warto znaleźć odpowiedzi.

Wakacje dobiegły końca. Po dwumiesięcznym wypoczynku, po wielu dniach wypełnionych radością, nadszedł dzień, w którym witamy szkołę i nowy rok szkolny. Dla wielu uczniów to dzień szczególny – nowa klasa, nowi koledzy i koleżanki oraz okazja do zawarcia znajomości. Jest to również szansa na zdobycie wielu umiejętności i doświadczeń.

Rok szkolny 2019/2020 rozpoczęliśmy 2 września Mszą Świętą w kościele parafialnym, następnie udaliśmy się do szkoły na część oficjalną inauguracji. Pan Dyrektor powitał wszystkich gości, przedstawił nauczycieli i wychowawców, a później na środek poprosił uczniów klasy pierwszej, którzy tego dnia złożyli swoje pierwsze ślubowanie.

Nie zabrakło również czasu na chwilę refleksji. W krótkiej części artystycznej uczniowie przypomnieli wszystkim zebranym jedną z najważniejszych dat w historii Polski i świata – 1 września 1939 r. – datę wybuchu II Wojny Światowej. Aby oddać hołd poległym, Pan Dyrektor poprosił wszystkich o powstanie i uczczenie pamięci tych ludzi minutą ciszy.

Nie zapominajmy, że wrzesień to nie tylko miesiąc cudownego babiego lata, kwitnących wrzosów, dojrzewających kasztanów i spotkań z przyjaciółmi ze szkolnej ławy. Wrzesień to także czas, kiedy wspominamy bohaterów, dzięki którym dziś możemy uczyć się w wolnej Polsce, w ojczystym języku i w poczuciu bezpieczeństwa.

Pamiętajcie
po wszystkie czasy
w całym kraju
Pamiętajcie o tych, co powrotu nie mają
Pamiętajcie, nie płaczcie.
Zduście jęk w gardle na myśl o zbrodni
Pamięci tych co padli, bądźcie ich godni
Wieczyście godni.
Dopóki serca jeszcze żywe
Zapamiętajcie, za jaką cenę zdobyto szczęśliwość
Nieście marzenia przez lata po kraju
I w rzeczywistość wcielajcie
Lecz o tych, co już powrotu nie mają
Zaklinam
Pamiętajcie!

Wszystkim uczniom życzymy owocnej pracy i wielu sukcesów w tym roku szkolnym. Niech wiedza, którą zdobędziecie otworzy przed Wami okna na świat. Pamiętajcie, ze człowiek wykształcony ma zawsze w sobie bogactwo!

<galeria>

Opracowała: Anna Więcek

admin dnia 07/09/2019
Drukuj
Komunikat
Komunikat

Od dnia 02.09.2019 do dnia 15.09.2019 w Centrum Usług Wspólnych na ul. Sportowej 4 można składać wnioski o przydzielenie stypendium szkolnego. Dotyczy to uczniów zamieszkałych na terenie gminy Dąbrowa Tarnowska.
Kryterium dochodowe: 528,00 zł netto, dochód z gosp.rolnego powyżej 1 ha przelicz. - 308,00 zł.
Wnioski wraz z załącznikami można odbierać w sekretariacie szkolnym.

admin dnia 03/09/2019
Drukuj
Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2019/2020
Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2019/2020

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/ 2020 odbędzie się 2 września 2019 r. (poniedziałek) według następującego porządku:

godz. 8.00 - Msza Święta w Kościele Parafialnym w Gruszowie Wielkim

godz. 9.00 część oficjalna w budynku szkolnym

W tym dniu uczniowie będą mogli odebrać bezpłatny komplet podręczników i ćwiczeń.

admin dnia 31/08/2019
Drukuj
"Ostatni raz z moją klasą..."-Zakończenie roku szkolnego 2018/19
"Ostatni raz z moją klasą..."-Zakończenie roku szkolnego 2018/19

„Ostatni raz z moja klasą..” – to słowa piosenki, które  stały się mottem przewodnim tegorocznej uroczystej akademii kończącej rok szkolny 2018/19. Jak co roku, dzień ten rozpoczął się Mszą Świętą odprawioną przez proboszcza Parafii w Gruszowie Wielkim ks. Józefa Szczęśniaka.  Po niej, wszyscy udali się do budynku szkoły, gdzie miała miejsce oficjalna część uroczystości. Na początku  pan dyrektor Marcin Jarzwiec odczytał  List Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej pana Krzysztofa Kaczmarskiego skierowany do Uczniów, Nauczycieli i Rodziców, w którym podziękował za trud, jaki podjęli oni w mijającym roku szkolnym oraz pogratulował osiągniętych wyników. Następnie Dyrektor Szkoły w swoim przemówieniu nawiązał do początków tworzenia gimnazjum, przypomniał absolwentów ówczesnej, ostatniej  ósmej klasy i z żalem pożegnał odchodzący z naszej szkoły oddział gimnazjalny. W dalszej kolejności pan Marcin Jarzwiec, razem z panią Martą Gadziałą – pierwszym dyrektorem  gimnazjum, poprosili o wystąpienie nauczycieli , których już nie zobaczymy w nowym roku szkolnym, tj. panią M. Pytka,  pana R. Pacześniowskiego oraz panią J. Płanetę.  Wspólnie podziękowali za lata współpracy i ich osobisty wkład w kształtowanie obecnego wizerunku szkoły oraz wręczyli kwiaty wraz z symbolicznymi upominkami.

W kolejnej części rozdano świadectwa z wyróżnieniem i nagrody uczniom, którzy w minionym roku szkolnym osiągnęli najlepsze wyniki w nauce i tym, którzy  odnieśli sukcesy w różnorodnych konkursach. Uczennice, Wiktoria Chalama oraz Gabriela Węgiel, zostały szczególnie wyróżnione za najwyższą średnią ocen w naszej szkole i otrzymały    statuetki  ufundowane przez Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej. Był to niezwykle doniosły moment uroczystości, gdyż cała społeczność szkolna zobaczyła tych, z których można czerpać przykład właściwego zachowania i wytrwałego dążenia do celu, jakim jest uzyskiwanie jak najlepszych ocen na świadectwie.

Dopełnieniem części oficjalnej było wystąpienie  przedstawicieli  klasy trzeciej oraz ósmej, którzy w pełnych ciepła i wzruszających słowach, podziękowali  dyrekcji  oraz nauczycielom  za  otrzymaną  wiedzę,  opiekę  i  wychowanie.  Nie  zapomnieli o swoich młodszych kolegach, do których  również skierowali słowa pożegnania.

Ostatnim punktem uroczystości była część artystyczna, przygotowana przez klasę VII pod kierunkiem pani Barbary Kogut i Beaty Kuty – autorki dekoracji.  Akademia przyjęła formę rozprawy sądowej, w trakcie której oskarżeni absolwenci musieli zmierzyć się z  zarzutami  prokuratora i wysłuchać wyroku sędziego. Górująca nad wszystkimi  Temida, pilnowała porządku i czuwała nad praworządnością sądu.

Tradycyjnie na zakończenie akademii rozbrzmiał, ostatni w tym roku szkolnym, dzwonek obwieszczający „KONIEC NAUKI”, po którym uczniowie wraz z wychowawcami udali się do klas, aby odebrać świadectwa i rozpocząć upragnione wakacje.

Drodzy Absolwenci! Kroczcie śmiało przed siebie, w swoich dążeniach nie zniechęcajcie się tym, że czasem trzeba zejść z wybranej przez siebie drogi. Nieście w sobie mądrość i radość! Powodzenia!

Drodzy Uczniowie! Dyrekcja oraz Nauczyciele życzą Wam wspaniałych, pełnych słońca i przygód WAKACJI.

Opracowała: Barbara Kogut

<galeria>

admin dnia 20/06/2019
Drukuj
Jesteśmy przygotowi do bezpiecznych wakacji 2019
Jesteśmy przygotowi do bezpiecznych wakacji 2019

W piątek 14 czerwca 2019 r. rozdane zostały w naszej szkole dyplomy i nagrody dla uczniów klas I –IV i oddziału przedszkolnego za udział w IX Ogólnopolskim konkursie plastycznym „Bezpieczeństwo na wsi – maszyna pracuje a dziecko obserwuje”. Honorowy patronat nad inicjatywą objął minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski, a organizację wsparło Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Podobnie, jak w latach poprzednich uczniowie mieli możliwość zapoznania się ze sposobami zapobiegania wypadkom związanym z pracą maszyn i urządzeń rolniczych w gospodarstwie rolnym . Zdobyte wiadomości wykorzystali do przygotowania pięknych prac konkursowych, promujących  pozytywne zachowania  związane z udziałem dzieci podczas wykonywanych przez dorosłych czynności w gospodarstwie. Teraz z radością i wiedzą, jak należy dbać o bezpieczeństwo własne i innych dzieci podczas zabaw i letniego odpoczynku na wsi, wszyscy uczniowie czekają na zbliżające się wakacje.

Opracowała: Dorota Bzduła

admin dnia 20/06/2019
Drukuj
Spotkanie autorskie z panią Ewą Stadtmüller
Spotkanie autorskie z panią Ewą Stadtmüller

6 czerwca 2019 r. uczniowie I etapu edukacyjnego i nauczyciele mieli przyjemność gościć w naszej szkole panią Ewą Stadtmüller. Spotkanie autorskie odbyło się w ramach projektu „Spotkania z kulturą bliską i daleką”, wydarzenia finansowanego przez Województwo Małopolskie w ramach III edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Interesujące warsztaty „Jak powstaje książka?”, poprowadziła pani Ewa Stadtmüller, zostały one poprzedzone wstępem wygłoszonym przez dyrektora DDK Pawła Chojnowskiego, który przedstawił cele projektu i najbliższe wydarzenia kulturalne realizowane w naszej gminie. Następnie pani Ewa w ciekawy sposób opowiedziała, jak powstają książki i jaką drogę muszą przebyć, aby trafić do biblioteki. Zdradziła też tajemnicę, skąd czerpie pomysły i inspiracje do pisania kolejnych utworów. Pani Ewa Stadtmuller wykorzystywała w trakcie warsztatów śliczne kukiełki i maskotki, przedstawiające różnych bohaterów literackich. Znajdowały się one w „czarodziejskim kuferku”. Uczniowie porwani w świat literatury, stali się od razu aktywnymi uczestnikami spotkania, w czasie którego pisarka recytowała wiersze, czytała fragmenty swoich książek ,zadawała zagadki i rożne zadania dla dzieci, dając im możliwość wcielenia się w różnych  bohaterów. Pod koniec spotkania uczniowie  po zadaniu licznych pytań ,podziękowali pani Ewie Stadtmuller za ciekawą podróż w krainę literatury dla dzieci, poprosiły o autografy i wręczyły ulubionej pisarce piękne kwiaty. Pani Ewa natomiast podarowała bibliotece swoją książkę.

Opracowała: Dorota Bzduła

admin dnia 18/06/2019
Drukuj
Dziennik elektroniczny
Bezpieczna szkoła
Na facebooku
Świadomi swoich pasji
Równaj w górę
Przetargi
Kalendarz
Po Wt śr Cz Pi So Ni
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
TOP
RSS