18/11/2018
Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Gruszowie Wielkim
100. Rocznica Odzyskania przez Polskę Niepodległości
100. Rocznica Odzyskania przez Polskę Niepodległości

W tym roku obchodzimy 100-ną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości . Młodzież naszej szkoły uczciła tę rocznicę uroczystym apelem przygotowanym przez uczniów klasy III A gimnazjum .

Uczniowie  poznali najważniejsze wydarzenia z historii Polski , które doprowadziły do upadku Rzeczypospolitej . Zapoznali się z postaciami historycznymi , które zasłużyły się w odzyskanie przez Polskę niepodległości i odgrywały w wolnym kraju ważne funkcje polityczne , społeczne i kulturalne .

Montaż słowno-muzyczny , zawierający wiersze znanych polskich poetów , pieśni patriotyczne oraz wydarzenia historyczne , które doprowadziły do niepodległości opracowała p. Joanna Płaneta. Wiersze i piosenki o Ojczyźnie przedstawili też uczniowie ze świetlicy przygotowani przez p. Beatę Kutę. Oprawę muzyczną uroczystości przygotowała p. Lucyna Krzanowska z chórem szkolnym.

Opracowała: Joanna Płaneta

<galeria>

admin dnia 14/11/2018
Drukuj
Uroczyste podsumowanie projektu Razem dla Niepodległej
Uroczyste podsumowanie projektu Razem dla Niepodległej

Listopadowy wieczór na długo pozostanie w pamięci społeczności szkolnych trzech zaprzyjaźnionych szkół z Gruszowa Wielkiego, Smęgorzowa i Nieczajny Górnej.

W szkole podstawowej w Nieczajnie Górnej uroczyście obchodzono zakończenie międzyszkolnego projektu edukacyjnego „Razem dla Niepodległej”, którego honorowy patronat objęli pan Wiesław Krajewski Poseł na Sejm RP oraz pan Krzysztof Kaczmarski Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej.

Przybyłych Gości, nauczycieli, uczniów i ich rodziców powitał pan dyrektor Dariusz Węglowski, który wygłosił przemówienie w imieniu dyrektorów szkół biorących udział w projekcie. Podkreślił ogromne zaangażowanie uczniów, rodziców, pedagogów w przygotowanie obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Zaznaczył, iż działania prowadzone od maja do listopada we wszystkich placówkach miały na celu uświadomienie wychowankom znaczenia takich wartości jak: wolność, patriotyzm, ojczyzna i niepodległość. Wspólne wycieczki, spotkania, zawody, konkursy i gry edukacyjne uwrażliwiały na piękno ojczystej poezji,  pieśni patriotycznych, kształtowały postawy szacunku dla symboli narodowych.

Uroczystość swoją obecnością uświetniło wielu gości reprezentujących powiat, gminę, instytucje kultury, oświaty, urzędy i szkoły ponadgimnazjalne z terenu Powiatu Dąbrowa Tarnowska.

Wśród obecnych był  Burmistrz Gminy Dąbrowa Tarnowska Pan Krzysztof Kaczmarski i jego zastępca pan Stanisław Ryczek, a także Przewodniczący Komisji Oświaty pan Jerzy Żelawski, Radni Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej, Sołtysi oraz Przewodniczący Rad Rodziców wszystkich trzech szkół. Księża z Nieczajny Górnej Ksiądz Kanonik Władysław Jaróg oraz ksiądz proboszcz Stanisław Bieleń.

Uroczystość swoją obecnością uświetniła także pani Ewa Kapinos wizytator Kuratorium Oświaty w Krakowie, pan nadkomisarz Mirosław Strach Komendant Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej i pan Witold Łopata Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego z Komedy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej.

Udział w podsumowaniu wziął Dyrektor Dąbrowskiego Domu Kultury Pan Paweł Chojnowski - partner projektu, a także Dyrektor oraz Główna Księgowa CUW w Dąbrowie Tarnowskiej panie Marta Chrabąszcz i Anna Ryczek oraz dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych pani Barbara Golemo i Jarosław Boryczka.

W swoim wystąpieniu Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Pan Krzysztof Kaczmarski podkreślił ważną rolę szkoły w kształtowaniu postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży, pogratulował wspólnych działań i zwrócił uwagę na fakt, iż odzyskanie niepodległości dokonało się poprzez walkę pełną poświęcenia i bohaterstwa nie tylko na polach bitew, ale i w codziennych zmaganiach o zachowanie duchowej i materialnej tożsamości narodowej.

Głos w imieniu Małopolskiego Kuratora Oświaty oraz Dyrektora Delegatury Kuratorium Oświaty w Tarnowie zabrała  Pani Ewa Kapinos, która odczytała okolicznościowy list.

Słowa uznania i gratulacje do społeczności wszystkich trzech placówek  skierował pan Wiesław Krajewski Poseł na Sejm RP – Patron Honorowy projektu. Specjalnie wystosowany adres odczytał repezentujący Posła pan Andrzej Pabian.

Następnie scena należała do bohaterów wieczoru - uczniów zaprzyjaźnionych szkół, którzy przedstawili inscenizację, a w niej opowiedzieli  o heroicznej walce naszych przodków o odzyskanie wolności. W końcu XVIII wieku trzej potężni sąsiedzi Polski: Rosja, Austria i Prusy dokonali rozbioru naszej ojczyzny. Przez 123 lata Polacy znajdowali się pod panowaniem obcych mocarstw. Prowadzono rusyfikację i germanizację, a Polacy walczyli o odzyskanie tożsamości narodowej. Młodzi aktorzy przywoływali obrazy z przeszłości naszego kraju. Pojawiły się cienie kosynierów, zaborców i dzieci z Wrześni. Recytowano wzruszające wiersze, które podkreślały wierność tradycji i miłość do ziemi naszych przodków. Przedstawienie  zakończyła pieśń będąca podsumowaniem listopadowej opowieści o trudnej sztuce miłości do ojczyzny.

Kolejnymi punktami programu były taniec flag i koncert pieśni patriotycznych przygotowany przez młodych artystów.

Długie i głośne brawa były nagrodą dla uczniów i nauczycieli zaangażowanych w projekt „Razem dla Niepodległej”. O słodkie zakończenie wieczoru  zadbali rodzice wychowanków wszystkich trzech miejscowości, którzy przygotowali tradycyjne ciasta i słodkości, które również wpisują się w historię naszego kraju.

Opracowała: Elżbieta Kaczocha

<galeria>

admin dnia 14/11/2018
Drukuj
PRZEDSZKOLAKI UCZCIŁY 100 - LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
PRZEDSZKOLAKI UCZCIŁY 100 - LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

    Znów na mapie świata polskie państwo gości.

Nikt nam nie odbierze już niepodległości.

Dumny, biały orzeł ściany nam ozdabia.

Dumnie polskie dziecko światu odpowiada:

                     - Kto ty jesteś"  Polak mały.

                    - Jaki znak twój"  Orzeł biały.

                               - Gdzie ty mieszkasz"  Między swemi.

                          - W jakim kraju"  W polskiej ziemi.

                      - Czym ta ziemia" Mą Ojczyzną.

                    - Czym zdobyta" Krwią i blizną.

                            - Czy ją kochasz" Kocham szczerze!

                          - A w co wierzysz" W Polskę wierzę.

9 listopada 2018 roku w naszym przedszkolu obchodziliśmy 100. rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Z tej okazji dzieci z obu grup przygotowały pod kierunkiem pani T. Fryz i J. Tabor program artystyczny, na który zaprosiły pana dyrektora Marcina Jarzwieca, rodziców oraz koleżanki i kolegów z klas I – III wraz z wychowawczyniami.

Podczas występu przedszkolaki śpiewały piosenki i recytowały wiersze patriotyczne opowiadające o historii Polski, a także te tłumaczące sens współczesnej polskości oraz namawiające do dostrzegania piękna naszej Ojczyzny.

Występ dzieci, ich zaangażowanie, postawę patriotyczną i artystyczny talent nagrodzono gromkimi brawami.

Kolejnym punktem naszego świętowania było wspólne odśpiewanie hymnu państwowego na sali gimnastycznej o godzinie 11.11 oraz przemarsz ulicami wsi z chorągiewkami w narodowych barwach.

Mamy nadzieję, że ten dzień pozostanie w pamięci naszych ,,Małych Polaków”.

Opracowała: Jadwiga Tabor

<galeria>

admin dnia 13/11/2018
Drukuj
Udany występ naszych szkolnych lekkoatletów w finale wojewódzkim
Udany występ naszych szkolnych lekkoatletów w finale wojewódzkim

W poniedziałek 22.10.2018r. na wyremontowanym stadionie KS „Błękitnych” w Tarnowie, odbyły się finały wojewódzkie w Lekkoatletycznych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej. Naszą szkołę reprezentowało 5 uczniów i uczennic w 4 konkurencjach: w skoku w dal, rzucie oszczepem, biegu na 1000 m oraz pchnięciu kulą.  Wszyscy uzyskali dobre wyniki i uplasowali się na dość wysokich pozycjach.

 

Chmura Justyna kl. VIII -  rzut oszczepem     8 miejsce z wynikiem  21,50 m.

Wójcik Karolina  kl. VIII -  pchnięcie kulą       19 miejsce z wynikem  7,38 m.

Trela  Klaudia kl. VIII -   skok w dal              25 miejsce z wynikem   3,48 m.               

Ciećko Jacek kl. III A  -  rzut oszczepem       11 miejsce  z wynikiem  26,00 m.

Dudek Maciej  kl. VII  -  bieg na 1000 m               nie wystąpił z powodu choroby.

Na szczególne wyróżnienie zasługuje Justyna Chmura, która zajęła wysokie 8 miejsce, poprawiając swój rekord życiowy o 3 m.

Opracował: Jerzy Dąbrowa

<galeria>

admin dnia 10/11/2018
Drukuj
Międzyszkolny Projekt Edukacyjny "Razem dla Niepodległej" - Podsumowanie naszych działań!
Międzyszkolny Projekt Edukacyjny "Razem dla Niepodległej" - Podsumowanie naszych działań!

,,Razem dla Niepodległej” to Międzyszkolny Projekt Edukacyjny przeznaczony dla uczniów zaprzyjaźnionych szkół,  nawiązujący do 100. rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości.  Pomysł wspólnych działań narodził się podczas pracy nad planowaniem kalendarza konkursów i  imprez środowiskowych.

W projekcie  brały udział społeczności Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Smęgorzowie, Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Gruszowie Wielkim oraz Publicznej Szkoły Podstawowej im. Błogosławionego Ks. Jerzego Popiełuszki w Nieczajnie Górnej.
W ramach działań – realizowanych w okresie od maja do listopada 2018 roku, przewidziano szereg różnorodnych imprez, konkursów i zawodów. I tak już w maju w Publicznej Szkole Podstawowej w Gruszowie Wielkim miały miejsce obchody Dnia Patrona.  Tydzień później, również w Gruszowie, odbył się  V Bieg Patrona Szkoły, który w tym roku dedykowany był  Jubileuszowi 100 - lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Rok jubileuszowy jest okazją do świętowania wydarzeń z przeszłości. To także zachęta do budowania wspólnej przyszłości. Cały pomysł naszego przedsięwzięcia obejmował inicjatywy o charakterze patriotyczno-edukacyjnym. Stąd też plan wspólnego wyjazdu do Ośrodka Spotkania Kultur w Dąbrowie Tarnowskiej. Pani Karolina Pikul-Sobarnia w bardzo ciekawy sposób opowiedziała tam uczniom klas piątych ze wszystkich trzech szkół o losach Powiśla Dąbrowskiego podczas zaborów, niegasnącej nadziei narodu na odzyskanie niepodległości i trudnych początkach tworzenia państwowości. Dzięki wielu ciekawostkom opowiadanym przez panią przewodnik, nasi wychowankowie mogli wyobrazić sobie Dąbrowę z tamtych czasów, obejrzeć wiele druków urzędowych, zdjęć, przedmiotów codziennego użytku, z których korzystali nasi przodkowie. Mieli również okazję zobaczyć bardzo interesujący dokument z odsłonięcia pomnika ku czci poległych podczas I wojny światowej i wojny polsko-bolszewickiej.

Celem współpracy trzech ww. szkół podstawowych było zaangażowanie dzieci, młodzieży, ich rodzin i społeczności lokalnej, w obchody rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości. To także okazja do poszerzenia i ugruntowania wiedzy na temat dróg prowadzących do Wolności Polski. Dlatego też kolejnym etapem  projektu była gra terenowa przygotowana dla uczniów klas siódmych.  Młodzież brała udział w zajęciach prowadzonych na terenie leśnictwa. Na trasie, drużyny napotkały szereg skomplikowanych zadań. Trzeba było wykazać się dużym sprytem, wiedzą historyczną oraz niezbędną w biegach terenowych kondycją. Uczestnicy oprócz samego biegu na czas zmagali się ze zróżnicowanymi zadaniami. Musieli m.in. zaprezentować umiejętności udzielania pierwszej pomocy w fikcyjnym miejscu wypadku. Na kolejnych stanowiskach kontrolnych niezbędnymi do uzyskania punktów były: szczegółowa znajomość Mazurka Dąbrowskiego, wiedza historyczna okresu rozbiorów i kształtowania się polskiej państwowości, słuch muzyczny i znajomość pieśni patriotycznych, pamięć wizualna, zespołowe pokonanie przeszkód w zadaniach sprawnościowych oraz celne oko w konkurencji strzeleckiej.

W związku z tym, iż  projekt miał za zadanie kształtować postawy patriotyczne i obywatelskie, umacniać poczucie dumy narodowej, rozwijać kreatywność, samodzielność, umiejętność planowania i zaangażowania we wspólne działania, dla najmłodszych uczniów zaprzyjaźnionych szkół przygotowano warsztaty plastyczne, na których robiono kotyliony. Wychowankowie klas piątych i szóstych wykonali ogromne, narodowe bukiety flag. Oczywiście w  realizacji projektu nie mogło zabraknąć oprawy muzycznej. W październiku odbyły się Przeglądy Pieśni Patriotycznych „Razem śpiewamy dla Niepodległej”.

19 października uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Gruszowie Wielkim oraz Publicznej Szkoły Podstawowej im. Błogosławionego Ks. Jerzego Popiełuszki w Nieczajnie Górnej uczestniczyli   w Widowisku Dumy i Radości zorganizowanym przez Kuratorium Oświaty w Krakowie. Impreza była jednym z działań prowadzonych w ramach obchodów 100. rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Uroczystości rozpoczęła msza św. na Wawelu koncelebrowana pod przewodnictwem metropolity krakowskiego ks.abp. Marka Jędraszewskiego. Następnie odbył się przemarsz barwnego korowodu reprezentowanych szkół i placówek ulicami Miasta Krakowa, z Katedry Wawelskiej do Parku im. dra Henryka Jordana. Tam zaproszonych gości, uczniów i nauczycieli małopolskich szkół powitała Pani Barbara Nowak - Małopolski Kurator Oświaty. Po okolicznościowych przemówieniach i programie artystycznym młodzież mogła spotkać się z Panem Wacławem Szaconiem – polskim wojskowym, porucznikiem WP, członkiem Narodowej Organizacji Wojskowej i żołnierzem Armii Krajowej, uczestnikiem powstania antykomunistycznego w Polsce oraz Panem majorem Stanisławem Szuro, żołnierzem AK i podziemia niepodległościowego, kiedyś skazanym na karę śmierci przez Juliana Haraschina.

Projekt został objęty honorowym patronatem Posła na Sejm RP Wiesława Krajewskiego oraz  Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztofa Kaczmarskiego.

Partnerami działań byli:     Stowarzyszenie Kobiet Wsi  Nieczajna Górna, Koło Gospodyń Wiejskich w Smęgorzowie, Sołectwa wsi Smęgorzów, Nieczajna Górna, Nieczajna Dolna i Gruszów Wielki, OSP w Smęgorzowie, Dąbrowski Dom Kultury , Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Kozaczkowej  w Dąbrowie Tarnowskiej.

6 listopada o godzinie 16. 00 odbędzie się uroczyste podsumowanie naszych działań. Finał cyklu wydarzeń  uświetnią występy uczniów  z trzech zaangażowanych w projekt szkół.

Opracowała: Elżbieta Kaczocha

admin dnia 06/11/2018
Drukuj
"Kto ty jesteś? Polak mały."- warsztaty kotylionów
"Kto ty jesteś? Polak mały."- warsztaty kotylionów

We wtorek, 30 października 2018 r.,w ramach realizacji Międzyszkolnego Projektu Edukacyjnego  „Razem dla Niepodległej” odbyły się w naszej szkole międzypokoleniowe warsztaty wykonywania biało- czerwonych kotylionów ,z okazji zbliżającego się Narodowego Święta Niepodległości . W zajęciach uczestniczyli uczniowie  klas I- III, Rodzice , pan Dyrektor i Nauczyciele.  Duże zaangażowanie w wykonywanie  pięknych rozetek świadczy o sukcesie przedsięwzięcia. Spotkanie odbyło się w bardzo miłej atmosferze.

Kotyliony zostaną wykorzystane podczas wspólnego, szkolnego świętowania 100- lecia odzyskania niepodległości przez Polskę ,w najbliższy  wtorek, 13  listopada. 

Serdecznie dziękujemy rodzicom za tak liczne uczestnictwo. 

 

Opracowała: Dorota Bzduła

<galeria>

admin dnia 05/11/2018
Drukuj
Mistrzostwo Powiatu w Halowej Piłce Nożnej dla naszych dziewcząt
Mistrzostwo Powiatu w Halowej Piłce Nożnej dla naszych dziewcząt

W środę 24.10.2018r. na hali sportowej im. Agaty Mróz – Olszewskiej w Dąbrowie Tarnowskiej odbyły się Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Halowej Piłce Nożnej Dziewcząt, w których startowały drużyny z 10 szkół podstawowych Powiatu Dąbrowskiego: Nr 1, Nr 2 i Nr 3 z Dąbrowy Tarnowskiej, Szczucina, Bolesławia, Mędrzechowa, Radgoszczy, Olesna, Gruszowa Wielkiego i Gimnazjum w Oleśnie. Nasze dziewczęta osiągnęły duży sukces wygrywając grupę eliminacyjną, a w rozgrywkach finałowych pokonując SP w Szczucinie i SP w Bolesławiu. Tym samym zajęły I miejsce i zdobyły tytuł Mistrza Powiatu na rok 2018. Wystąpiły w składzie: Wójcik Karolina, Trela Klaudia, Toczek Daria, Cur Justyna z kl. VIII, Miotła Natalia, Łapa Ewelina, Michalczyk Wiktoria i Chalama Wiktoria z kl. III A oraz Wajda Aleksandra z kl. VII. Gratulujemy!

Opracował: Jerzy Dąbrowa

<galeria>

admin dnia 28/10/2018
Drukuj
Dziennik elektroniczny
Na facebooku
Świadomi swoich pasji
Równaj w górę
Szkoła Filialna w Sutkowie
Przetargi
Kalendarz
Po Wt śr Cz Pi So Ni
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
TOP
RSS