Historia szkoły

         Początki szkolnictwa podstawowego w Sutkowie sięgają roku 1913. W tymże czasie Jan Toczek mieszkaniec Sutkowa ofiarował jedną morgę gruntu pod przyszłą szkołę. Sutków był wtedy przysiółkiem Gruszowa Wielkiego. Jan Toczek człowiek mądry i zdający sobie sprawę ze znaczenia oświaty pragnął, aby wybudować duży i murowany budynek, który stałby się miejscem nauki  dla wielu pokoleń młodzieży ze wsi Sutków. Niestety, ze względów finansowych  wybudowano szkołę drewnianą z jedną izbą przeznaczoną do nauki  i mieszkaniem dla nauczyciela.
Pierwszą nauczycielką była Maria Mułkiewicz, która wkrótce zmarła na gruźlicę. Jej miejsce zajęła Stefania Szczygłówna, która następnie objęła stanowisko kierownika szkoły w Nieczajnej Górnej a nowym nauczycielem w Sutkowie został Marian Niemczewski.
Do wybuchu  II wojny światowej w szkole uczyli kolejno następujący nauczyciele: Andrzej Starzyk, Janina Dragonówna, Janina Duszyńska, Zofia Ligęza, Jan Rutyna i Jadwiga Steń.
Od 1 września 1947 roku do szkoły przybyła nowa nauczycielka Vogel Stanisława z Tarnowa.
Przewodniczącym Miejscowej Rady Szkolnej był w owym czasie Władysław Frąc, który gorliwie zajmował się potrzebami szkoły.
Ze względu na dużą ilość dzieci w wieku szkolnym, oraz znaczną odległość od szkoły zorganizowanej w Smęgorzowie lub w Gruszowie Wielkim postanowiono starać się u Inspektora Szkolnego Michała Doktora o przydzielenie drugiej nauczycielki w celu utworzenia V i VI klasy.
Przychylając się do gorącej prośby mieszkańców Sutkowa  Inspektor Szkolny z dniem 1 lutego 1948 roku  przydzielił drugą nauczycielkę w osobie Melanii Zającówny z Tuchowa.
Następnie gromada Sutków przystąpiła do budowy drugiej sali szkolnej, aby z początkiem roku szkolnego 1948/49 młodzież klasy V i VI  uczyła się w nowym pomieszczeniu.
Budową  zajął się komitet ,w skład którego weszli :
Przewodniczący – Dziedzic Piotr;
Zastępca – Kozaczka Michał;
Sekretarz – Zych Tadeusz;                                                   
Skarbnik – Burzec Jan.
Z końcem roku szkolnego 1947/48 ogółem w szkole było 78 uczniów, z tego w klasie I – 21, klasie II – 17, kl. III – 20, kl. IV – 20.
Z dniem 1 września 1948 roku została zorganizowana po raz pierwszy V i VI klasa.
Otwarcie nowej sali lekcyjnej odbyło się 4 grudnia 1948 roku.
W roku szkolnym 1949/50 po raz pierwszy rozpoczęto naukę w 7 klasach. Zajęcia prowadziły : Melania Zając, Genowefa Szczypła i Maria Jeleń, która zajęła miejsce dotychczasowej  kierowniczki szkoły -  Stanisławy Vogel . Zorganizowano też pierwszą szkolną wycieczkę do Krakowa i Wieliczki.
Ponieważ w owym czasie szkoła borykała się z ogromnymi trudnościami lokalowymi, wynajęto u gospodarza Leona Kupca trzecią salę lekcyjną, w której nauka rozpoczęła się od 1 września 1954 roku.
W 1956 roku Leon Kupiec odmówił wypożyczenia lokalu na klasę, co zmobilizowało władze do rozpoczęcia budowy kolejnej sali lekcyjnej i mieszkania dla nauczyciela.
Niestety po krótkim czasie prace zostały przerwane, a dzieci musiały dalej uczyć się w tragicznych warunkach, w dwóch salach lekcyjnych -  na dwie zmiany.
Jednak w  1958 roku udało się dokończyć budowę dwóch sal i odtąd nauka odbywała się już na jedną zmianę .
Dzień 13 września 1961 roku był dniem szczególnie ważnym, bowiem tego dnia przyjechała do Sutkowa Komisja w sprawie budowy nowej szkoły.
Członkowie Komisji w składzie:
Stanisław Czapka – Inspektor Oświaty PPRN w Dąbrowie Tarnowskiej,
Józef Szczebak – inż. Wydz. Arch. PPRN w Dąbrowie Tarnowskiej,
Eugeniusz Ławicki – Instruktor Higieny w Radgoszczy,
Zofia Słowikowska – DBOR w Tarnowie oraz przedstawiciele wsi dokonali oględzin proponowanej działki pod budowę , którą uznali za odpowiednią.
Okres budowy nowej szkoły trwał z pewnymi przerwami od 27 października 1966 roku do 31 sierpnia 1967 roku.
Nowy budynek szkolny w Sutkowie został otwarty 10 września 1967 roku. 
W roku szkolnym 1967/68 wdrożono reformę szkolną, która wprowadziła nauczanie w klasach I-VIII (Instrukcja Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego w sprawie organizacji nowego roku szkolnego (Dz. U. Nr B-3) i Okólnik Nr 8 Wydziału Oświaty).
Kolejne ważne  wydarzenie przeżyli mieszkańcy Sutkowa 8 marca 1971 roku –w  tym dniu po raz pierwszy w ich domach zabłysło światło elektryczne.
Elektryczność szkoły wpłynęła też donośnie na jakość nauczania.
W roku szkolnym 1972/73 powołano w kraju zgodnie z nowym podziałem administracyjnym szkoły gminne. Szkołom tym miały podlegać szkoły mniejsze, a łączność miedzy nimi miał utrzymywać dyrektor gminny.
Jedną z takich szkól gminnych była szkoła nr 3 w Dąbrowie Tarnowskiej skupiająca wokół siebie 11 szkół podstawowych naszego powiatu. W zasięgu tejże szkoły znalazła się szkoła w Sutkowie, która w dalszym ciągu była szkołą filialną o 8 klasach, z nauczaniem w klasach łączonych.
W roku szkolnym 1975/76 Kuratorium Oświaty i Wychowania podjęło decyzję  o obniżeniu stopnia organizacyjnego naszej szkoły do kl. I-VI ze względu na małą ilość dzieci. Od 1 września1976 roku uczniowie klasy VII i VIII mieli dochodzić do pobliskich szkół w Łęgu i Gruszowie Wielkim.
Rok szkolny 1979/80 przyniósł kolejne zmiany -  szkoła rozpoczęła pracę jako filia Zbiorczej Szkoły Gminnej w Dąbrowie Tarnowskiej z czterema klasami. Dzieci z klasy V i VI były dowożone do szkoły nr 3 w Dąbrowie Tarnowskiej.
1 września 1981 roku podniesiono stopień organizacyjny punktu filialnego do kl. I-V.
Rok szkolny 1990/91 był rokiem przełomowym, gdyż po wielu latach na wskutek starań  rodziców i miejscowych władz ( zwłaszcza przew. NSZZRI Stefana Bomby ) wróciła do naszej szkoły klasa VI.
Innym ważnym wydarzeniem w tym roku był powrót nauczania religii do szkoły na wskutek porozumienia między władzami państwa a Kościołem Rzymsko – Katolickim i Związkami Wyznaniowymi.
Religię w szkole prowadził ks. Jerzy Kulpa, absolwent WSD w Tarnowie.
W roku szkolnym 1991/92 rozpoczęła naukę klasa VII, a w 1992/93 klasa VIII.
Powyższą historię szkoły sporządzono na podstawie kroniki szkoły odtworzonej przez nauczycielkę Stanisławę Vogel, która spisała ją na podstawie informacji uzyskanych od nauczycielki Stefanii Szczygłówny  oraz mieszkańców wsi. Dane dotyczące pierwszych początków  szkoły oraz okresu okupacji są niekompletne, gdyż pierwsza obszerna kronika szkoły zaginęła podczas okupacji niemieckiej w 1944 roku.

Do roku 2011  dzieci w szkole w Sutkowie uczyły się w klasach I-VI. Po ukończeniu klasy VI uczniowie kontynuowali naukę w Publicznym Gimnazjum Nr 3 w Gruszowie Wielkim.

Od 1 wrzesnia 2011 roku szkoła została przekształcona na filię szkoły w Gruszowie Wielkim i pozostały w niej jedynie oddziały klas I-III oraz oddział przedszkolny. Placówka obecnie nosi nazwę: Publiczna Szkoła Podstawowa im.ks.Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Gruszowie Wielkim Szkoła Filialna w Sutkowie.

 KADRA NAUCZYCIELSKA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SUTKOWIE W LATACH 1913-2010

1. Maria Mułkiewicz  2. Stefania Szczygłówna  3. Marian Niemczewski  4. Andrzej Starzyk  5. Janina Draganówna 6. Janina Duszyńska  7. Zofia Ligęza  8. Jan Rutyna   9. Jadwiga Steń 10. Stanisława Vogel 11. Melania Zającówna  12. Genowefa Szczypta13. Maria Jeleń  14. Maria Stolarska  15. Edward Grzanka 16. Bronisława Cieśla   17. Anna Kasza  18. Leokadia Kudła  19. Janina Chmura  20. Józefa Kowal 21. Maria Kudła   22. Janina Wróbel  23. Anna Rysak  24. Bolesław Lizak 25. Adolf Dziedzic 26. Irena Ziemian  27. Kazimierz Słupek   28. Józefa Dziedzic   29. Maria Borek 30. Krystyna Zych 31. Edward Siembab  32. Halina Kowal 33. Janina Król  34. Maria Glica  35. Marian Kaczocha 36. Danuta  Frąc 37. Zofia  Budzioch    38. Halina Przewoźnik   39. Krystyna Soja  40. Halina Słowik 41. Kazimiera Urbaś  42. Krystyna Szmyrko  43. Krystyna Wydro  44. Rafał Pabian 45. Leokadia Kaczocha 46. Lidia Trela    47. Marta Owsiana 48. Beata Kuta 49. Danuta Kogut  50. Marta Starzyk 51. Piotr Fijał 52. Alicja Lulek 53.Jadwiga Tabor  54. Edyta Jurczyk 55. Anna Warias 56. Anna Wolak 57. Agnieszka Światłowska  58. Jowita Dąbroś 59. Krystyna Wenc 60. Joanna Płaneta 61. Klara Wąż  62. Agata Mach 63. Joanna Gwóźdź 64. Ewa Kijowska

DYREKTORZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SUTKOWIE W LATACH 1913-2010
1. Andrzej Starzyk
2. Janina Duszyńska
3. Zofia Ligęza
4. Jadwiga Steń
5. Stanisława Vogel
6. Józef Otwinowski
7. Maria Jeleń
8. Edward Grzanka
9. Józefa Kowal
10. Adolf Dziedzic
11. Edward Siembab
12. Maria Glica 1963-1972
13. Kazimiera Urbaś – Majka 1972-1999
14. Alicja Lulek 1999-2007
15. Edyta Jurczyk 2007– 2009
16. Beata Kuta 2009 - 2011